20.09.2018

VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

W dniach 15-16 września 2018 miało miejsce VIII Sympozjum PTPPd w Krakowie. Ważnym elementem wydarzenia było wystąpienie profesora Stephana Doeringa, znanego psychoterapeuty psychodynamicznego. W wydarzeniu uczestniczyli psychoterapeuci z całej Polski, w tym Pracownia Psychologiczna Bliżej w pełnym składzie. Pierwszy dzień Sympozjum poświęcony został prezentacji pracy psychoterapeutów z różnych Oddziałów PTPPd, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z codzienniej praktyki zawodowej i badaniami naukowymi.

Po zakończniu sympozjum miały miejsce dwudniowe superwizje szkoleniowe, które poprowadził prof. Stephan Doering. Miała w nich okazję uczestniczyć nasza psychoterapeutka Magdalena Marzec.
26.09.2017

Konferencja: „ Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" w Krakowie 16-17 wrześnie 2017

Psychoterapeuci pracowni mieli ogromną przyjemność uczestniczyć w kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Tym razem tematem konferencji byli pacjenci z rozpoznaniem osobowości o strukturze neurotycznej, wykłady objęły rozumienie źródeł zaburzeń i ich przejawów oraz skutecznego, popartego badaniami sposobu ich leczenia.

Wykłady wygłaszali prof. Otto Kernberg oraz prof. Eve Caligor - wspaniali goście o międzynarodowym uznaniu.

Po konferencji, w dniach 18-19 września, odbyły się superwizje, w których oczestniczyła nasza psychoterapeutka Magdalena Marzec.

Udział w konferencjach, szkoleniach i superwizjach jest ważnym i stałym elementem rozwoju psychoterapeuty.
05.06.2017

Konferencja poświęcona socjoterapii - Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów

3 czerwca w Bydgoszczy odbyła się I konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W organizację konferencji zaangażowana była Paulina Kleczkowska, a Magdalena Marzec z naszej Pracowni wraz z Anną Kaczmarską-Pająk z Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu wystąpiły na konferencji prezentując opis przypadku grupy socjoterapeutycznej. Była to konferencja o ogólnopolskim zasięgu. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wystąpień m.in. Pani dr Emilii Soroko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pana Macieja Wilka i Janusza Kitrasiewicza z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, przybyli goście i słuchacze z całej Polski.
08.02.2017

Certyfikat socjoterapeuty PSSiT

Z przyjemnością informujemy, że psychoterapeutka z naszego zespołu - Pani Magdalena Marzec otrzymała certyfikat socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów - PSSiT - zrzesza specjalistów zajmujących się pracą socjoterapeutyczną czyli skierowaną do dzieci i młodzieży oraz trenerską - obejmującą swym oddziaływaniem osoby dorosłe. Stowarzyszenie działa na rzecz dbania o jakość i standardy pracy psychologów i innych praktyków świadczących usługi w wymienionych obszarach. Organizuje warsztaty i konferencje w celu szerzenia i systematyzowania wiedzy niezbędnej dla profesjonalnego działania specjalistów.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bydgoszczy.
25.01.2017

Serdecznie witamy na toruńskiej stronie Pracowni Psychologicznej BLIŻEJ

Witamy Państwa na stronie filii toruńskiej Pracowni Psychologicznej Bliżej, która swoją działalność zapoczątkowała w Poznaniu w 2009 roku. Ideą naszej Pracowni jest oferowanie psychoterapii przez psychoterapeutów o potwierdzonych kwalifikacjach, którzy stale pracują nad rozwojem zawodowym uczestnicząc w superwizjach a także szkoleniach i konferencjach.
Psychoterapeuci Pracowni w Toruniu to psychologowie po studiach magisterskich, którzy kształcili warsztat psychoterapeutyczny m.in. w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej - jest to czteroletnie szkolenie organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
Oferujemy psychoterapie dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Zgodnie z etycznymi wymogami zawodu nasi psychoterapeuci uczestniczą w superwizjach absolwenckich - spotkaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych psychoterapeutów-superwizorów. Spotkania mając na celu dbanie o właściwy przebieg procesów terapeutycznych.
współpracujemy z:

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
REKOMENDACJA TRENERSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
KRAKOWSKIEGO CENTRUM
PSYCHODYNAMICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
STUDIUM SOCJOTERAPII
I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

Zespół Pracowni w Toruniu

Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Aleksandra Miętek Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec