Magdalena Marzec

Magdalena Marzec psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna
tel. 600 481 156
Jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, trenerem I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej w Toruniu zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zdobywała w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie superwizuje swoją pracę.

Przez wiele lat prowadziła zajęcia dla przyszłych trenerów i socjoterapeutów w ramach dwuletniego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu. Szkolenie wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej z jednoczesnym zakreśleniem podstaw pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Organizatorem szkolenia jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz do ISTFP (International Society of Transference-Focused Psychotherapy).

Pracuje psychoterapeutycznie od 2009 r.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Rekomendacja trenerska I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Certyfikat socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów
 • regularny udział w superwizjach

 • Konferencje:

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych", prof. Karin Ensink, prof.Frank Yeomans (Kraków, 2019)
 • Piąta konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu ISTFP (Barcelona, 2018)
 • Superwizje szkoleniowe, prowadzenie: prof. Stephan Doering (Kraków, 2018)
 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Kraków, 2018)
 • Konferencja PTPPd: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
 • Superwizje pokonferencyjne, prowadzenie: prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
 • Konferencja: "Socjoterapia - z perspektywy teorii i praktyki" - Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. (Bydgoszcz, 2017)
 • Konferencja PTPPd: "Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej" (Wrocław, 2016)
 • Konferencja PTPPd:"Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości" dr. Frank E. Yeomans, dr. John F. Clarkin (Kraków, 2013)
współpracujemy z:

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
REKOMENDACJA TRENERSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
KRAKOWSKIEGO CENTRUM
PSYCHODYNAMICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
STUDIUM SOCJOTERAPII
I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

Zespół Pracowni w Toruniu

Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec