Dariusz Ozimkiewicz

Dariusz Ozimkiewicz psychoterapeuta psychodynamiczny, magister psychologii
Psychoterapeuta psychodynamiczny
magister psychologii
tel. 783 716 098
d.ozimkiewicz@blizej.com.pl
Jest psychologiem i psychoterapeutą.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i adolescentów. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zawodowe zdobywał w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobył w Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Katedry i Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku psychologa w WTZ „ARKADIA”. Współpracuje ze Żłobkiem Miejskim nr 2 w Toruniu jako psycholog – konsultant. Działalność psychoterapeutyczną prowadzi także w ramach Gabinetu Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Toruniu. Wykładał przedmiot psychoterapia dla studentów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje:

  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: czteroletnie podyplomowe szkolenie specjalistyczne organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Psychologia: studia stacjonarne magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Trening Interpersonalny przeprowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy
  • uczestnik VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
  • aktywna działalność w Kole Naukowym Psychoterapii UKW.
współpracujemy z:

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
REKOMENDACJA TRENERSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
KRAKOWSKIEGO CENTRUM
PSYCHODYNAMICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
STUDIUM SOCJOTERAPII
I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

Zespół Pracowni w Toruniu

Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Aleksandra Miętek Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec