nasze kwalifikacje

Magdalena Marzec

Magdalena Marzec psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, trener

współwłaścicielka Pracowni Psychologicznej Bliżej
dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

rekomendowany trener
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna
tel. 600 481 156
Jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, trenerem I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej w Toruniu zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zdobywała w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie superwizuje swoją pracę.

Prowadzi zajęcia dla przyszłych trenerów i socjoterapeutów w ramach dwuletniego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu. Szkolenie wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej z jednoczesnym zakreśleniem podstaw pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Organizatorem szkolenia jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz do ISTFP (International Society of Transference-Focused Psychotherapy).

Pracuje psychoterapeutycznie od 2009 r.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego
 • Rekomendacja trenerska I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • regularny udział w superwizjach absolwenckich w Poznaniu i w Bydgoszczy

 • Konferencje:

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych", prof. Karin Ensink, prof.Frank Yeomans (Kraków, 2019)
 • Piąta konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu ISTFP (Barcelona, 2018)
 • Superwizje szkoleniowe, prowadzenie: prof. Stephan Doering (Kraków, 2018)
 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Kraków, 2018)
 • Konferencja PTPPd: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
 • Superwizje pokonferencyjne, prowadzenie: prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
 • Konferencja: "Socjoterapia - z perspektywy teorii i praktyki" - Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. (Bydgoszcz, 2017)
 • Konferencja PTPPd: "Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej" (Wrocław, 2016)
 • Konferencja PTPPd:"Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości" dr. Frank E. Yeomans, dr. John F. Clarkin (Kraków, 2013)

Paulina Kleczkowska

Paulina Kleczkowska psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta
dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna

magister pedagogiki
specjalność: resocjalizacja
tel. 661 247 621
Doświadczenie:

Jest psychologiem, psychoterapeutą oraz socjoterapeutą i pedagogiem.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej zajmuje się psychoterapią dorosłych. Wizyty trwają 50 minut. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie poddaje swoją pracę superwizji.
Pracuje jako Psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny). Prowadzi szkolenia dla przyszłych trenerów i socjoterapeutów w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

Odbyła staż kliniczny w Klinice Psychiatrii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz w Ośrodku „Monar” w Nowolipsku.

Pracowała w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” w Bydgoszczy. Wykładała (konwersatoria i laboratoria) psychologię dla studentów psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia pedagogiczne, specjalność: resocjalizacja
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego: 2- letnie specjalistyczne szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (Instytut Dziecka AUTUS Poznań)
 • Uprawnienia pedagogiczne/nauczania zgodnie z ukończonymi kierunkami: psychologia i pedagogika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)
 • Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowisko psychologa - socjoterapeuty realizującego wstępne diagnozowanie i płytkie formy socjoterapii w trakcie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi (PTKraj Zielona Góra)
 • Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”)

Aleksandra Miszkurka

Aleksandra Miszkurka Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny,
socjoterapeuta
Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

socjoterapeuta, oligofrenopedagog
Specjalność: psychologia kliniczna,
psychologia zdrowia
tel. 667 670 467
Doświadczenie:

Jest psychologiem, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą.
W Pracowni Psychologicznej Bliżej zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Kwalifikacje zdobywała w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Odbyła staż kliniczny w Klinice Psychiatrii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Współprowadziła szkolenia dla przyszłych trenerów i socjoterapeutów w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Aktualnie pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Kwalifikacje:

 • Kollegium Jagiellońskie, studia podyplomowe, oligofrenopedagogika
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii
 • Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, moduł pedagogiczny
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, psychologia, studia stacjonarne, jednolite
 • I nagroda w ramach VII Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii
 • Aktywna działalność w Naukowym Kole Diagnozy Klinicznej
 • Szkolenie „Poza zasadą pudełka- zabawa w psychoterapii dzieci” Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie

Katarzyna Jakowska

Katarzyna Jakowska Psychoterapeuta, socjoterapeuta, magister psychologii
Psychoterapeuta, socjoterapeuta,
magister psychologii
tel. 692 975 427
Jest psychologiem, socjoterapeutką i psychoterapeutką.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz poradnictwem i edukacją w dziedzinie seksuologii. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zdobywa w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas stażu psychoterapeutycznego w Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Katedry i Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, pracy w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz fundacjach i ośrodkach pomagających osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM oraz liczne szkolenia z neuropsychologii klinicznej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: czteroletnie podyplomowe szkolenie specjalistyczne organizowane przez w Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Psychologia: studia dzienne magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Studium Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” poprowadzone przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Szkolenie „Neuropsychologia w praktyce klinicznej” w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dariusz Ozimkiewicz

Dariusz Ozimkiewicz psychoterapeuta psychodynamiczny, magister psychologii
Psychoterapeuta psychodynamiczny
magister psychologii
tel. 783 716 098
dariusz.ozimkiewicz@wp.pl
Jest psychologiem i psychoterapeutą.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, prowadzoną w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne uzyskał w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie kliniczne zdobył w Katedrze i Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz w Szpitalu Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Działalność psychoterapeutyczną prowadzi również w ramach Gabinetu Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Toruniu.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje:

 • Psychologia: studia stacjonarne magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: czteroletnie podyplomowe szkolenie specjalistyczne organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Konferencje:

 • VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych", prof. Karin Ensink, prof. Frank Yeomans (Kraków, 2019)
 • Konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Ewolucja teorii psychoanalitycznej i jej wpływ na technikę pracy psychoterapeuty psychodynamicznego” (Wrocław, 2019)
 • VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Kraków, 2018)
 • I Konferencja “Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii.” (Wrocław, 2018)
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości" prof. Otto Kernberg i prof. Eve Caligor (Kraków, 2017)
 • współpracujemy z:

  Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
  Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

  logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  REKOMENDACJA TRENERSKA
  POLSKIEGO TOWARZYSTWA
  PSYCHOLOGICZNEGO
  logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  DYPLOM
  KRAKOWSKIEGO CENTRUM
  PSYCHODYNAMICZNEGO
  logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  DYPLOM
  STUDIUM SOCJOTERAPII
  I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
  Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
  CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
  SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

  Zespół Pracowni w Toruniu

  Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Aleksandra Miętek Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec