Paulina Kleczkowska

Paulina Kleczkowska psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, socjoterapeuta
dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna

magister pedagogiki
specjalność: resocjalizacja
tel. 661 247 621
Doświadczenie:

Jest psychologiem, psychoterapeutą oraz socjoterapeutą i pedagogiem.

W Pracowni Psychologicznej Bliżej zajmuje się psychoterapią dorosłych. Wizyty trwają 50 minut. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym, kwalifikacje zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie poddaje swoją pracę superwizji.
Pracuje jako Psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny). Prowadzi szkolenia dla przyszłych trenerów i socjoterapeutów w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

Odbyła staż kliniczny w Klinice Psychiatrii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz w Ośrodku „Monar” w Nowolipsku.

Pracowała w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” w Bydgoszczy. Wykładała (konwersatoria i laboratoria) psychologię dla studentów psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kwalifikacje:

  • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna
  • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia pedagogiczne, specjalność: resocjalizacja
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej: 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
  • Dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego
  • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego: 2- letnie specjalistyczne szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
  • III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (Instytut Dziecka AUTUS Poznań)
  • Uprawnienia pedagogiczne/nauczania zgodnie z ukończonymi kierunkami: psychologia i pedagogika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)
  • Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowisko psychologa - socjoterapeuty realizującego wstępne diagnozowanie i płytkie formy socjoterapii w trakcie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi (PTKraj Zielona Góra)
  • Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”)
współpracujemy z:

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
REKOMENDACJA TRENERSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
KRAKOWSKIEGO CENTRUM
PSYCHODYNAMICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
STUDIUM SOCJOTERAPII
I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

Zespół Pracowni w Toruniu

Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Aleksandra Miętek Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec