konsultacje psychologiczne w Toruniu

Przed rozpoczęciem psychoterapii mają miejsce spotkania konsultacyjne (2-3 spotkania), które mają na celu wstępne określenie kierunku pracy (cele pacjenta, wspólne uzgodnienie z terapeutą czy cele są realistyczne).
Konsultacje mają na celu zapoznanie terapeuty z problemem (problemami) zgłaszanym przez pacjenta, a pacjenta ze sposobem pracy terapeuty.
Ustanowiony zostaje kontrakt terapeutyczny, który stanowi podstawową ramę współpracy i jest też czynnikiem leczącym w terapii - stałość spotkań, ustalenie dotyczące ich przebiegu, jasność dotycząca płatności i odwoływania spotkań - ustalenia te pozwalają na budowanie poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wyznaczenia jasnej granicy spotkań psychoterapeutycznych.
współpracujemy z:

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Relacja w Poznaniu Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski w Bydgoszczy Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Certyfikaty i dyplomy naszych terapeutów:

logo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
REKOMENDACJA TRENERSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
KRAKOWSKIEGO CENTRUM
PSYCHODYNAMICZNEGO
logo Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
DYPLOM
STUDIUM SOCJOTERAPII
I TRENINGU INTERPERSONALNEGO
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
CERTYFIKAT SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
SOCJOTERAPEUTÓW I TRENERÓW

Zespół Pracowni w Toruniu

Psycholog Paulina Kleczkowska Psycholog Aleksandra Miętek Psycholog Katarzyna Jakowska Psycholog Dariusz Ozimkiewicz Psycholog Magdalena Marzec