Agnieszka Schwark

Agnieszka Schwark psychoterapeuta psychodynamiczny
psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii

specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Seksuologia kliniczna
tel. 608 083 760
a.schwark@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchaczka Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki. Uczestniczyła w szkoleniu Psychoterapia oparta na mentalizacji – MBT (Mentalization Based Treatment) współorganizowanym przez Anna Freud Centre w Londynie.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą, prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2015 roku współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku, gdzie pomaga osobom w kryzysie, udziela wsparcia, zajmuje się poradnictwem oraz psychoterapią. Ponadto obejmuje stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, w której prowadzi spotkania indywidualne dla dzieci przejawiających trudności z zachowaniem, zajęcia grupowe wspierające rozwój umiejętności emocjonalnych i społecznych oraz konsultacje dla rodziców. Pracowała w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie oraz Gimnazjum nr 20 w Poznaniu. Współpracowała również z Niepublicznym Przedszkolem Mumula w Rokietnicy oraz Niepublicznym Przedszkolem Wszystkie Skarby Mamy w Poznaniu. Odbyła trzyletni staż w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani.

Publikowała na łamach Czasopisma Psychologicznego. Wygłaszała referaty na ogólnopolskich konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w pracach nad projektami badawczymi z zakresu psychologii klinicznej i psychologii emocji oraz seksuologii realizowanymi w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała nad konstrukcją narzędzi do psychologicznej diagnozy dzieci w ramach współpracy z Katedrą i Kliniką Neurologii Wieku Rozwojowego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współautorka warsztatów poświęconych zagadnieniom przemocy rówieśniczej oraz sposobom radzenia sobie z nią adresowanych do uczniów szkół podstawowych.

Kwalifikacje:

 • Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (w trakcie)
 • Szkolenie Psychoterapia oparta na mentalizacji – MBT (Mentalization Based Treatment), Anna Freud Centre, Pracownia Humani, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Seminarium naukowe "Integracyjne podejście w terapii psychoz", Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, Warszawa
 • Seminarium "Autyzm – podstawy diagnozy i terapii", Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu Filia w Murowanej Goślinie
 • Szkoleniu seminaryjne "Trudności w psychoterapii", szkolenie superwizyjne z prof. Nancy McWilliams, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Kiedy strata się nie kończy – psychodynamiczna praca z patologiczną żałobą", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani, Poznań
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Prawne i etyczne aspekty zawodu psychoterapeuty", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani, Poznań
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Psychodynamiczne rozumienie pacjenta psychotycznego", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani , Poznań
 • Konferencja "Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Konferencja "Psychologia w Medycynie", Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Marszał Psycholog Agnieszka Schwark Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak