Agnieszka Schwark-Wojnarowska

Agnieszka Schwark psychoterapeuta psychodynamiczny
psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii

specjalność: Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Seksuologia kliniczna
tel. 608 083 760
a.schwark@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczka Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła szkolenie „Psychoterapia oparta na mentalizacji – MBT (Mentalization Based Treatment)” współorganizowane przez Anna Freud Centre w Londynie oraz Studium Podyplomowe z zakresu pedagogiki.


Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą, prowadzi poradnictwo i psychoedukację dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.Od 2015 roku związana z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku, gdzie pomaga osobom w kryzysie, udziela wsparcia, zajmuje się poradnictwem oraz psychoterapią. Współpracuje również z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, gdzie udziela pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym oraz prowadzi szkolenia z zakresu metod wychowawczych. W Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego OPIRO prowadzi grupę terapeutyczną dla osób dorosłych. Pracowała w szkole podstawowej i gimnazjach na terenie oraz w okolicach Poznania. Obejmowała stanowisko psychologa w Niepublicznym Przedszkolu „Mumula” w Rokietnicy oraz Niepublicznym Żłobku „Wszystkie Skarby Mamy” w Poznaniu.  Odbyła trzyletni staż w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI. Pracuje z osobami znajdującymi się w stanie kryzysu, używającymi oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i zachowań, przeżywającymi trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresji, trudności emocjonalnych oraz doświadczającymi długotrwałego stresu.
Publikowała na łamach Czasopisma Psychologicznego. Wygłaszała referaty na ogólnopolskich konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu. Uczestniczyła w projektach badawczych z zakresu psychologii klinicznej i psychologii emocji realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy z Katedrą i Kliniką Neurologii Wieku Rozwojowego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pracowała nad konstrukcją narzędzi do psychologicznej diagnozy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Kwalifikacje:

 • Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (w trakcie)
 • Szkolenie Psychoterapia oparta na mentalizacji – MBT (Mentalization Based Treatment), Anna Freud Centre, Pracownia Humani, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Studia Podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Seminarium naukowe "Integracyjne podejście w terapii psychoz", Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, Warszawa
 • Seminarium "Autyzm – podstawy diagnozy i terapii", Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu Filia w Murowanej Goślinie
 • Szkoleniu seminaryjne "Trudności w psychoterapii", szkolenie superwizyjne z prof. Nancy McWilliams, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Kiedy strata się nie kończy – psychodynamiczna praca z patologiczną żałobą", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani, Poznań
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Prawne i etyczne aspekty zawodu psychoterapeuty", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani, Poznań
 • Seminarium naukowo – szkoleniowe "Psychodynamiczne rozumienie pacjenta psychotycznego", Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani , Poznań
 • Konferencja "Życie w pojedynkę w perspektywie indywidualnej i społecznej", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Konferencja "Psychologia w Medycynie", Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Agnieszka Schwark Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak