konsultacje psychologiczne

To krótkie (50 min.) spotkanie z psychologiem, które ma pomóc w podjęciu osobie takich decyzji, które będą przybliżały ją do wybranych celów lub rozwiązania określonych problemów. Klient wspólnie z psychologiem mogą rozważyć jaki rodzaj pomocy (np. psychoterapia indywidualna, terapia małżeńska, wizyta u innego specjalisty) będzie najbardziej odpowiedni dla zgłaszanej trudności.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka