etyka

Jako psychologowie oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przestrzegamy:
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Zasady zawarte w tym kodeksie odnoszą się między innymi do wymienionych w menu usług psychologicznych - znajdują się one w części Kodeksu pt. "Psycholog jako praktyk" oraz w części pt. "Psycholog jako nauczyciel i popularyzator".

Nasza praca jest również monitorowana pod względem jakości wykonywanych usług. Nasz zespół regularnie poddaje się superwizji, co oznacza, że spotykamy się ze specjalistami (psychoterapeutami, trenerami) posiadającymi certyfikat superwizora w celu omówienia naszej pracy i jej doskonalenia.

Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji. Szkolimy się zarówno w różnych nurtach pracy psychoterapeutycznej, jak i w prowadzeniu zajęć grupowych. Ośrodki, w których podnosimy nasze kompetencje są najbardziej renomowanymi placówkami w dziedzinie szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej (m. in. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Wielkoposkie Towarzystwo Terapii Systemowej, Komitet Ochrony Praw Dziecka i in.)
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka