psychoterapia w nurcie integracyjnym

Psychoterapia integracyjna jest nurtem, który opiera się na dwóch podstawowych założeniach: (1) Człowiek jest istotą skomplikowaną, złożoną i taką naturę mają też problemy emocjonalne, których ludzie mogą doświadczać; (2) Wszystkie najważniejsze nurty terapeutyczne są skuteczne na zbliżonym poziomie, aczkolwiek każdy z tych nurtów akcentuje inny rodzaj podejścia do rozumienia człowieka oraz jego problemów psychicznych.

Terapia integracyjna podejmuje wyzwanie twórczego i spójnego scalenia różnych sposobów myślenia o trudnościach emocjonalnych ludzi oraz różnych sposobów interwencji wobec osób, które poszukują dla siebie pomocy psychologicznej. W tym podejściu staramy się poszukiwać źródeł problemów w tzw. schematach psychicznych, czyli w takich wewnętrznych strukturach, w których zapisują się negatywne umysłowe, emocjonalne, behawioralne i cielesne doświadczenia życiowe. Praca ze schematami odbywa się za pomocą różnych podejść, zwanych też "ścieżkami":

1. Podejście zorientowane na relację terapeutyczną, czyli dające możliwość pracy nad kontaktem z drugim człowiekiem i odtwarzającymi się w tym kontakcie schematami (źródło: terapia humanistyczna, terapia interpersonalna).
2. Podejście zorientowane na aktywność umysłową, czyli sposób rozumienie siebie oraz świata (źródło: terapia poznawcza).
3. Podejście zorientowane na wzory reagowania (sposoby zachowania) w różnych trudnych sytuacjach życiowych (źródło: terapia behawioralna).
4. Podejście zorientowane na wgląd, rozumienie siebie oraz swoich wewnętrznych mechanizmów psychicznych, zwłaszcza uwewnętrznionych relacji z ważnymi osobami z okresu dzieciństwa (źródło: terapia psychodynamiczna).
5. Podejście zorientowane na doświadczenia emocjonalne oraz na możliwość ich transformacji (źródło: terapia skoncentrowana na emocjach, terapia Gestalt).
6. Podejście zorientowane na ciało, na zapisane w nim doświadczenia traumatyczne (źródło: Somatic Experiencing, terapia Lowenowska).

Praca psychoterapeutyczna w nurcie integracyjnym jest pracą średnio- i długoterminową, systematyczną (zakładającą cotygodniowe spotkania), opartą o jasny i obustronny kontrakt. Ta forma terapii znajduje zastosowanie w przypadku występowania trudności relacyjnych, emocjonalnych oraz osobowościowych.

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka