czym jest psychoterapia

Psychoterapia pozwala na docieranie do własnych emocji, przekonań o sobie, świecie i innych ludziach, analizowanie swoich zachowań, sposobów wchodzenia w relacje z innymi, czy doświadczanie własnego ciała.
Terapeuta podczas spotkań stwarza takie warunki, w których osoba przeżywająca różnego rodzaju trudności ma okazję przeżywać swoje tłumione uczucia, zmieniać nieracjonalne przekonania, uczyć się nowych zachowań, a przez to poprawiać swoje kontakty z ludźmi i czerpać większą radość z życia.

Psychoterapia jest szczególnie skuteczna w przypadku:
  • lęku (ciągły niepokój, zamartwianie się, fobie, ataki paniki, obsesyjne myśli),
  • niskiego poczucia własnej wartości,
  • traumatycznych przeżyć (wypadek, przemoc),
  • silnego przygnębienia i smutku (depresja, apatia, myśli samobójcze),
  • przeżywania żałoby lub straty,
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi (nieśmiałość, częste konflikty, poczucie niezrozumienia, nadmierna uległość, kłopoty w związku, trudności rodzinne),
  • problemów seksualnych,
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia),
  • chęci odkrywania i lepszego rozumienia samego siebie.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka