Magdalena Krawiarz

Magdalena Krawiarz terapeutka integracyjna
dyplomowana psychoterapeutka

magister psychologii i filozofii
tel. 603 946 500
m.krawiarz@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Jest dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną, absolwentką Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Ukończyła 4-letni program dla psychoterapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz ukończyła studia magisterskie na kierunku filozofia i psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada również doświadczenie w doradztwie zawodowym i personalnym.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym, umożliwiającym dostosowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb osoby poszukującej pomocy. Korzysta z dorobku podejść humanistyczno-egzystencjalnych, behawioralno-poznawczych oraz psychodynamicznych. Pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Rozwój osobisty jest ważną częścią jej życia, dlatego dba o to, aby stale podnosić swoje kwalifikacje. Odbyła min. 54–godzinny kurs mediacji przygotowujący do pracy mediatora oraz ukończyła kurs dla trenerów w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

W pracy terapeutycznej pomaga osobom dorosłym, które doświadczają smutku, wstydu, poczucia winy, cierpią na depresję, nie radzą sobie ze stresem, napięciem, lękiem, mają trudności w relacjach interpersonalnych – w związku, rodzinie, pracy lub w innych obszarach, są w trudnej sytuacji życiowej lub próbują zaadaptować się do zmian. Prowadzi terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych.
Nadrzędne w jej pracy pozostają empatia, uważność na drugiego człowieka, szacunek, zrozumienie i słuchanie bez oceniania.

Kwalifikacje:

  • Dyplom ukończenia Szkoły Treningu i Warsztatu psychologicznego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa)
  • Konferencja: "Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii" (ETOH, 2017)
  • Dyplom ukończenia kursu : Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.(Centrum Szkoleń Prawnych, Warszawa 2016)
  • Konferencja: "Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych" (ETOH, 2015)
  • Konferencja: "Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami"(ETOH,2013)
  • Konferencja: "Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości."(ETOH, 2012)
  • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
  • Dyplom Magistra Psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Dyplom Magistra Filozofii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka