terapia par

Terapia par to forma psychoterapii skierowana do ludzi doświadczających różnego rodzaju problemów w związku partnerskim. Sam związek może być formalny lub nieformalny, hetero- lub nieheteronormatywny, z długim lub krótszym stażem. W trakcie procesu terapii pary psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim tym, co dzieje się pomiędzy partnerami, a mniej ich indywidualnymi historiami, chociaż one też są uwzględniane i mogą być poruszane podczas spotkań. Niemniej, głównym przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest przede wszystkim sama relacja.

Taka forma terapii to regularne spotkania pary z psychoterapeutą, które odbywają się w gabinecie. Na samym początku odbywa się spotkanie konsultacyjne, które pozwala określić problemy relacyjne oraz sprawdzić czy współpraca z terapeutą w danym momencie jest możliwa. Częstotliwość sesji terapeutycznych dobierana jest indywidualnie, zazwyczaj jest to raz na dwa tygodnie, czasami rzadziej (raz na trzy – cztery tygodnie). Spotkanie trwa około 60 minut.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Katarzyna Lewczycka