Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec terapeutka integracyjna
certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

rekomendowana trenerka I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

współzałożycielka Pracowni Psychologicznej Bliżej
tel. 604 166 671
k.grabiec@blizej.com.pl
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 140 zł

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz rekomendowana trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka istniejącej od 2009 roku Pracowni Psychologicznej Bliżej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wynikiem celującym ukończyła 4-letni Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Specjalizuje się w pomaganiu osobom doświadczającym trudności w bliskich relacjach oraz doświadczającym trudności emocjonalnych (przewlekłe napięcie, stany przygnębienia, depresja, stany lękowe, fobie, wybuchy gniewu). Pomaga także osobom zgłaszającym problemy związane z obniżonym poczuciem własnej wartości oraz brakiem satysfakcji z życia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, co oznacza, że strategia pracy z pacjentem jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta, uwzględniając łączenie najskuteczniejszych technik i strategii pomocy psychologicznej z różnych nurtów psychoterapii (szczególnie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, nurtów humanistycznych oraz terapii schematów).

Przez wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów - m.in. zajęcia dla studentów psychologii w ramach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz dla przyszłych trenerów w ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy realizacji studiów podyplomowych Akademia Trenera.

Drugim obszarem zainteresowań jest praca trenerska. Jako trenerka prowadziła liczne zajęcia psychologiczne, terapeutyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także treningi interpersonalne i szkolenia.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Psychoterapii Integracyjnej nr 39 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej poświadczający ukończenie Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów akrydetowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności społecznych nr I 293 wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Roczny Kurs Psychoterapii Indywidualnej i Poradnictwa (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Szkoła Letnia Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Introduction to Somatic Experiencing (Pracownia Psychoedukacji i Terapii Plus PTP, Wrocław)
 • Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka. Szkolenie dla psychoterapeutów i psychiatrów (Centrum Terapii Dialog)
 • Praca z Traumą Rozwojową i Emocjami Zatrzymanymi w Strukturach Ciała (Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
 • Związki Miłosne: Jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków)
 • Moi Rodzice Rozwodzą Się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Seminarium: Nałogowe Zachowania Jako Narastający Problem Wśród DDA (w tym: Program Terapii Dla Kobiet z Bulimią oraz Podejmowanie Zachowań Ryzykownych)
 • Program Wspierania Rodziny, Część 1 i 2: Pomoc Rodzicom w Rozwijaniu Umiejętności Wychowawczych (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Diagnoza i Pierwsza Interwencja w Przypadkach Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Skrzynka z Narzędziami: Przegląd Technik i Procedur Terapeutycznych Stosowanych w Leczeniu Zachowań Agresywnych (Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Konferencja: Dziecko z FAS. Poznać, Zrozumieć, Pomóc (Bnin, 2008)
 • Forum: Terapia Systemowa Dzieci (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie: integracyjny model pracy z parami, strategia pracy nad zdradą, strategia pracy z kłócącą się parą (Fundacja ETOH, Warszawa)


Współautorka publikacji:

Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.).Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.

Korczak-Urban, A., Szymańska, K., Zakamarska, K., Żytkowiak-Braciak, W. (2011). Program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W: Żukiewicz A. (red.). Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska