Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, trener

współwłaściciel Pracowni Psychologicznej Bliżej
dyplomowany psychoterapeuta

rekomendowany trener I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna
tel. 604 166 671
k.grabiec@blizej.com.pl
Absolwentka UAM, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany psychoterapeuta.

Doświadczenie:

Pracuje jako psychoterapeuta z dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą, współpracując z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii w ramach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.
Współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc zajęcia warsztatowe dla uczestników studiów podyplomowych Akademia Trenera.

Jako trener prowadziła liczne zajęcia psychologiczne i terapeutyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz warsztaty w ramach projektów unijnych.

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Roczny Kurs Psychoterapii Indywidualnej i Poradnictwa (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Szkoła Letnia Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
 • Związki Miłosne: Jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków)
 • Moi Rodzice Rozwodzą Się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Seminarium: Nałogowe Zachowania Jako Narastający Problem Wśród DDA (w tym: Program Terapii Dla Kobiet z Bulimią oraz Podejmowanie Zachowań Ryzykownych) (Warszawa, 2009)
 • Techniki Radzenia Sobie Ze Stresem w Pracy Zawodowej Psychoterapeuty i Trenera (Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Anna Kaczmarska, Poznań)
 • Program Wspierania Rodziny, Część 1: Współpraca z Rodzicami i Interwencja w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka w Rodzinie (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Program Wspierania Rodziny, Część 2: Pomoc Rodzicom w Rozwijaniu Umiejętności Wychowawczych (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Diagnoza i Pierwsza Interwencja w Przypadkach Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Skrzynka z Narzędziami: Przegląd Technik i Procedur Terapeutycznych Stosowanych w Leczeniu Zachowań Agresywnych (Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Konferencja: Dziecko z FAS. Poznać, Zrozumieć, Pomóc (Bnin, 2008)
 • Forum: Terapia Systemowa Dzieci (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie: integracyjny model pracy z parami, strategia pracy nad zdradą, strategia pracy z kłócącą się parą (Fundacja ETOH, Warszawa)


Współautorka publikacji:

Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.).Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.

Korczak-Urban, A., Szymańska, K., Zakamarska, K., Żytkowiak-Braciak, W. (2011). Program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W: Żukiewicz A. (red.). Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Marszał Psycholog Agnieszka Schwark Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak