Magdalena Nowojska

Magdalena Nowojska terapeuta psychodynamiczny
dyplomowany psychoterapeuta

magister psychologii i filologii angielskiej
UAM w Poznaniu
tel. 888 644 929
m.nowojska@blizej.com.pl


Kwalifikacje i doświadczenie:

Psycholog, psychoterapeuta, anglista. Kwalifikacje do pracy psychologicznej zdobyła w trakcie studiów psychologicznych (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w trakcie 4-o letniego kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnym i psychiatrycznym, jednocześnie prowadząc własną praktykę. Pracuje jako psychoterapeuta z osobami dorosłymi od 2013 roku.

Od 2015 r. aktywnie działa w obszarze popularyzowania i wdrażania psychiatrii środowiskowej, wspierając powstawanie i funkcjonowanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Ponadto, wraz ze współpracownikami prowadzi Fundację CISZUM, która aktywnie działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jak pracuje:

Prowadzi diagnozę oraz konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zgłaszających się z różnymi problemami natury psychicznej, w szczególności z obszaru zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i jedzenia. Ponadto pomaga osobom doświadczających trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz innych, tzw. „życiowych”. Na stałe współpracuje z lekarzem psychiatrą (konsultacje dotyczące farmakoterapii, niepokojących objawów itp.) oraz regularnie poddaje swoją pracę terapeutyczną superwizji.

Rozpoczęcie pracy psychoterapeutycznej poprzedza etap diagnostyczno-konsultacyjny (zwykle 2-3 spotkania), po którym następuje decyzja o rozpoczęciu terapii (bądź nie) oraz jej formie.

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Katarzyna Lewczycka Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska