Magdalena Nowojska

Magdalena Nowojska psycholog
psychoterapeuta
dyplomowany psychoterapeuta, psycholog

specjalność: psychologia kliniczna
magister psychologii i filologii angielskiej
UAM w Poznaniu
tel. 888 644 929
m.nowojska@blizej.com.pl


Kwalifikacje i doświadczenie:

Psycholog, psychoterapeuta, anglista. Kwalifikacje do pracy psychologicznej zdobyła w trakcie studiów psychologicznych (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w trakcie 4-o letniego kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnym i psychiatrycznym, jednocześnie prowadząc własną praktykę. Pracuje jako psychoterapeuta z osobami dorosłymi od 2013 roku.

Od 2015 r. aktywnie działa w obszarze popularyzowania i wdrażania psychiatrii środowiskowej, wspierając powstawanie i funkcjonowanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Ponadto, wraz ze współpracownikami prowadzi Fundację CISZUM, która aktywnie działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jak pracuje:

Prowadzi diagnozę oraz konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zgłaszających się z różnymi problemami natury psychicznej, w szczególności z obszaru zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i jedzenia. Ponadto pomaga osobom doświadczających trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz innych, tzw. „życiowych”. Na stałe współpracuje z lekarzem psychiatrą (konsultacje dotyczące farmakoterapii, niepokojących objawów itp.) oraz regularnie poddaje swoją pracę terapeutyczną superwizji.

Rozpoczęcie pracy psychoterapeutycznej poprzedza etap diagnostyczno-konsultacyjny (zwykle 2-3 spotkania), po którym następuje decyzja o rozpoczęciu terapii (bądź nie) oraz jej formie.

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska