Marta Karbowa - Płowens

Marta Karbowa psychoterapeuta psychodynamiczny
psycholog, psychoterapeuta

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii

specjalność: psychologia kliniczna
tel. 796 666 229
m.karbowa@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce przywiązania.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swój warsztat terapeutyczny kształciła w trakcie półtorarocznej współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu, przyjmując pacjentów o rozmaitych rozpoznaniach (m. in. zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, depresja). W ramach stażu na oddziale dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego pracowała z osobami z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (w szczególności ze schizofrenią i psychozami schizoafektywnymi oraz zaburzeniami afektywnymi i upośledzeniem umysłowym). Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Pracowni zajmuje się psychoterapią (również w języku angielskim), diagnozą i konsultacjami psychologicznymi osób dorosłych i młodzieży.

Kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (4-letnie szkolenie organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
 • Praca terapeutyczna z osobą w sytuacji posttraumatycznej (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Trudność emocjonalna w pracy z osobą po traumie (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Diagnoza jakości przywiązania u osób dorosłych za pomocą Adult Attachment Interview (10th Nordic Adult Attachment Institute, Göteborg, Szewcja)
 • Podstawy neuroobrazowania procesów poznawczych z wykorzystaniem potencjałów wywołanych EEG (szkolenie, Uniwersytet Humboldta, Berlin, Niemcy)
 • Podstawy obsługi eye-trackera Tobii T120 (szkolenie, SWPS, Poznań)
 • Współpraca z "Zero-Pięć. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci" (Poznań)


Doświadczenie kliniczne:

 • Poradnia Zdrowia Psychologicznego KATHARSIS (ul. Kórnicka 24, Poznań) (2013-2015)
 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego; staż na oddziale dziennym (Os. Kosmonautów 110, Poznań) (2013)
 • Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego; staż kliniczny (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań) (2006)
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Juraszów 7/19, Poznań) (2005)
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im Oskara Bielawskiego; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Paderewskiego 1A, Kościan) (2004)


Wybrane publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Karbowa, M. (2016). Trudne początki teorii przywiązania – przyczynek do biografii Johna Bowlby’ego. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 5 (s. 163-175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2015). Różnice indywidualne w przywiązaniu. Historia metod pomiaru. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 4 (s. 235-252). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2012). Samotność w świetle teorii przywiązania. Studia Psychologiczne, 50(1), 27-38.
 • Karbowa, M. (2012). Behawioralna obserwacja fenomenów ,,bezpiecznej przystani’’ i ,,bezpiecznej bazy eksploracji’’ jako przykład pomiaru zachowań opiekuńczych w związku romantycznym. W: W.J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 127-143). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Karbowa, M. (2009). Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania. Remedium.
 • Karbowa, M. (2015). Pomiar stylu przywiązania w dorosłości - kwestia trafności teoretycznej kwestionariusza ECR. I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu (Bydgoszcz, 2015)
 • Karbowa, M. (2010). Miłość romantyczna w kontekście behawioralnych systemów: sprawowania opieki, przywiązania oraz seksualności’’. Konferencja naukowa ,,Oko w oko z miłością’’ (UMCS, Lublin, 2010)
 • Karbowa, M. (2009). Przywiązanie a rozwijający się mózg. II Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2009)
 • Karbowa, M. (2008). Ojciec utracony i ojciec odzyskany, czyli dziecko wobec rozwodu i ponownego zamążpójścia matki w perspektywie teorii przywiązania. I Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2008)


Udział w wybranych grantach i projektach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii UAM:

 • Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku (grant NCN, 2015/2016)
 • Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia (grant MNiSZW, 2013)
 • Trafność metod do pomiaru przywiązania w dorosłości (grant MNiSZW, 2010/2011)
 • Wybrane uwarunkowania braku partnera życiowego we wczesnej dorosłości (grant MNiSZW, 2009)
 • Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania’’ (grant KBN, 2006)
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska