dr Monika Jańczak (Marszał)

Monika Jańczak terapeuta psychodynamiczny
dyplomowany psychoterapeuta

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii
tel. 503 700 080
m.janczak@blizej.com.pl

Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 130 zł

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii i nauczycielem akademickim. Od 2011 roku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję też jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Studyof Personality Disorders (ESSPD).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Jestem autorką wielu publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Moja książka “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline” została nominowana przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku.

Od 2010 r. prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Instytutu Psychologii UAM i innych poznańskich szkół wyższych. W 2014 r. ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2016 r. uzyskałam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego (nr dyplomu 14/2016/89). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Problematyką zdrowej i zaburzonej osobowości zajmuję się z wielu perspektyw - badawczej i naukowej, dydaktycznej, a przede wszystkim praktycznej - podczas pracy z pacjentami.

Wybrane publikacje:

 • Górska, D., Jańczak, M. (2020). Osobowość w kryzysie. Magazyn Psychologiczny Charaktery, NR 5. Dostępny na stronie: https://charaktery.eu/artykul/osobowosc-w-kryzysie
 • Jańczak, M. (2018). Mentalization in borderline individuals: an attempt to integrate contradictory research results. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 266–278.
 • Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej—perspektywa psychodynamiczna. Psychoterapia, 4(187), 5–17.
 • Marszał, M. (2017). Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji. W L. Cierpiałkowska, J. Groth, & I. Turbaczewska-Brakoniecka (Red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (ss. 104–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marszał, M.,Jańczak, A. (2017). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. Current Psychology, 1–11.
 • Marszał, M. (2016). Metody pomiaru zdolności do mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red. nauk.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 161–182). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Marszał, M., Górska, D. (2015). The Regulative Function of Mentalization and Mindfulness in Borderline Personality Organization. Current Issues in Personality Psychology 3(1), 51-63
 • Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin.
 • Marszał, M. (2014). Schizoidalne zaburzenie osobowości. W: Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej. (s. 118- 139). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. Psychiatria Polska, 48(3), 503-513.
 • Marszał, M. (2014). Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline. Psychologia Rozwojowa, 19(2), 69-82.
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M. (2013). Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga. Czasopismo Psychologiczne, 19 (1), 47- 56
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M., Pieniążek, M. (2012). Defensive functioning in the individuals with the borderline personality organization in the light of empirical research. Polish Journal of Applied Psychology, vol 10, 1 (7- 21)
 • Marszał, M, Peichert, K. (2011). Twórczość osób chorujących na schizofrenię. W: Paluchowski, J. Między Psychologią a Sztuką, Wydawnictwo UAM
 • Marszał, M. ( 2011). Rola arteterapii w pracy z pacjentami uzależnionymi od seksu i substancji psychoaktywnych. W: M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska (red.). Podmiot. Sztuka- Terapia- Edukacja. Między teorią a praktyką. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego


Wybrane wystąpienia
na konferencjach naukowych
:

 • Marszał, M. (2016). Activation of the attachment system and levels of mentalization in individuals with borderline personality organization. 4nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 8- 10 września 2016, Wiedeń, Austria.
 • Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: Exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 16- 18 października 2014, Rzym, Włochy.
 • Marszał, M. (2013). Relationship-specific attachment representations in individuals with borderline personality organization. International Society for Study of Behavioural Development Workshop, Budapeszt, Węgry, 12-15 września 2013
 • Marszał, M. (2013). The diagnostic role of defence mechanisms maturity in neurotic, psychotic and borderline personality organization. The Third International Postgraduate Conference-Psychological Research Method Toolkit. Ciążeń, Polska, 20. 04. 2013
 • Marszał, M. (2012). Neurotic, borderline, psychotic personality organization- fact or artefact? 12th Annual Conference of The British and Irish Group for the Study of Personality Disorder, Manchester, Wielka Brytania, 21-23 marca 2012
 • Marszał, M. (2012). Defensive functioning In the individuals with the BPO In the light of empirical research. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, Amsterdam, Holandia, 27- 29 września 2012
 • Marszał, M. (2012). Samotność konstruktywna czy destrukcyjna? Poczucie samotności u kobiet z perspektywy badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Ogólnopolska Konferencja Wokół problematyki wsparcia społecznego i samotności – teoria – metodologia – empiria, Poznań 16 marca 2012
 • Marszał, M. (2011). Empirical verification of Kernberg's structural theory- contradictory results. I Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki What doesn’t work. Uncovering negative results in psychology and behavioural sciences, Ciążeń 7-10 kwietnia 2011 r.
 • Marszał, M. (2011). Wczesne relacje dziecka z opiekunem jako możliwa przyczyna zaburzeń osobowości w świetle teorii psychodynamicznych. Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11 maja 2011 r.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska