zrealizowane projekty unijne

Jako organizatorzy:


Jako wykonawcy:

Opis projektów:

"Bliżej siebie, bliżej innych"
Nr: PO KL.07.03.00-30-251/09

Projekt zakładający integrację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na terenie gminy Kostrzyn.
Projekt objął swoimi działaniami osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich opiekunów. Zajęcia odbywały się w dwóch równoległych grupach. Ułatwiało to udział w warsztatach osobom zainteresowanym. Udział w warsztatach był bezpłatny. Uczestnikom został zapewniony catering i dojazd na miejsce warsztatów.


Zajęcia grupowe odbywały się w okresie 2 miesięcy. Dla opiekunów przewidziano 48 godzin zajęć warsztatowych oraz 10 godzin spotkań indywidualnych. Dla uczestników niepełnosprawnych przewidziano 48 godzin zajęć warsztatowych.

Co działo się na zajęciach.

Grupa opiekunów:

Realizując program dla grupy opiekunów najwięcej starań i uwagi poświęciliśmy integracji opiekunów/rodziców osób niepełnosprawnych. Naszym założeniem było stworzenie grupy wsparcia – tak by po zakończonym projekcie uczestnicy mogli spotykać się dalej i wspierać się. Kończąc projekt mieliśmy poczucie zrealizowanego celu.

Uczestnicy grupy dla opiekunów mieli okazję zdobywać nową wiedzę, dzielić się swoimi doświadczeniami – tymi trudnymi i tymi radosnymi. Prowadzili dyskusje, zadawali pytania, na które często sami szukali odpowedzi. Mieli również okazję zrelaksować się, pośmiać i zwyczajnie pobawić – obudzić swoje „wewnętrzne dziecko”, które w obliczu codziennych zmagań nie ma dla siebie zbyt wiele miejsca i czasu. Uczestnicy stworzyli również Poradnik Dobrego Opiekuna – poradnik, który jest podsumowaniem tematów poruszonych na warsztatach i drogowskazem dla osób zajmujących się osobą niepełnosprawną.

Na warsztatach zostały poruszone m.in. następujące tematy:
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej
 • Wypalenie emocjonalne
 • Role rodzicielskie a inne role życiowe
 • Zasoby opiekuna/rodzica
 • Potrzeby, pragnienia, cele rodzica
 • Modelowanie grupy wsparcia
 • Seksualność dziecka niepełnosprawnego

Grupa uczestników niepełnosprawnych:

I w tej grupie integracja uczestników była priorytetem. Grupa ta otrzymała wiele atrakcyjnych materiałów plastycznych , gier i innych materiałów animacyjnych, dzięki którym możlwie było wykorzystanie twórczego potencjału grupy, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Grupa była fantastyczna. Uczestnicy „wnieśli” na zajęcia ogromne zaangażowanie, chęć mówienia o sobie i słuchania innych, przede wszystkim jednak humor i nieskończoną pomysłowość w wykonywaniu obrazów, ilustracji do podręcznika (nad którym pracowała grupa opiekunów), biżuterii, rzeźb z gliny. Uczestnicy wymyślali zabawy, zorganizowali wspólne tańce, obmyślali odpowiednie zasady gry w kręgle (tak by wszyscy mogli mieć równe szanse). Było dużo śmiechu, wzruszeń i dobrej zabawy. Była to niezwykle satysfakcjonująca praca!

Inne ważne celem które zakładał nasz projekt:
 • pomoc w kształtowaniu umiejętności korzystania ze wsparcia otoczenia,
 • stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do integracji, współpracy oraz wspólnego działania podczas zajęć grupowych,
 • umożliwienie rodzicom/opiekunom uzyskania wsparcia psychologicznego w kontakcie indywidualnym,
 • wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie stwarza opieka nad osobą niepełnosprawną,
 • rozwijanie poczucia kontroli u opiekunów w sytuacjach trudnych,
 • przygotowanie wystawy prac osób niepełnosprawnych wykonywanych podczas zajęć grupowych,
 • zwiększanie świadomości własnych zasobów,
 • zainicjowanie działań grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Bardzo dziękujemy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za okazaną pomoc w realizacji projektu.
Szczególnie zaś kierownikowi – Pani Agnieszce Piaseckiej za optymizm i motywowanie do działań!
"Profesjonalna Szkoła Opieki nad Dzieckiem"
Nr: PO KL.06.03.00-30-008/10

Projekt zakładający przygotowanie uczestników (osoby powracające na rynek pracy) do zawodu opiekuna do dziecka.
Projekt przygotowany dla gminy Czerwonak. W projekcie udział wzięło 10 uczestniczek. Kurs miał na celu przygotowanie uczestniczek do zawodu opiekuna nad dzieckiem. Kurs realizowaliśmy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku.


Zajęcia ropoczęły się 24 sierpnia 2010 i trwały 8 tygodni. Podczas kursu uczestniczki zdobywały wiedzę z m.in. z psychologii, ratownictwa medycznego, autoprezentacji, poznały najlepsze metody pielęgnacji dziecka, wzięły udział w przyjaznym kursie języka angielskiego, który nastwiony był przede wszystkim na „otwarcie” na język, przełamanie obaw.

Uczestniczki wzięły udział w spotkaniach z prawnikiem, który objaśniał jakie formy zatrudnienia są najkorzystniejsze w zawodzie opiekuna nad dzieckiem. Odbyły się również zajęcia komputerowe, które miały na celu pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznanie z możliwościami monitorowania bezpiecznej aktywności dziecka w internecie. Uczestniczkom zapewniono atrakcyjne materiały szkoleniowe, sprzęt multimedialny oraz catering.

Podziękowania należą się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Kierownictwo i pracownicy uwierzyli w naszą inicjatywę i pomogli w skompletowaniu grupy. Bardzo dziękujemy!


Pracownia Psychologiczna "Bliżej" zrealizowała na terenie gminy Kostrzyn projekt unijny "Bliżej siebie, bliżej innych" PO KL.07.03.00-30-251/09. Projekt objął swoimi działaniami naszych podopiecznych: osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, którzy uczestniczyli w warsztatach rozwoju osobistego.
Nasi podopieczni poznali nowe sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, poznać ludzi w podobnej sytuacji życiowej, mogli zobaczyć, że nie są sami. Bardzo dziękujemy "Bliżej" za tę inicjatywę.
Agnieszka Piasecka / Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Pracownia Psychologiczna "Bliżej" przygotowała dla naszej gminy projekt unijny "Profesjonalna Szkoła Opieki nad Dzieckiem" Nr: PO KL.06.03.00-30-008/10. Realizacja projektu przebiegała bardzo sprawnie i dzięki współpracy udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele.
Życzymy Pracowni "Bliżej" dalszych sukcesów i szczerze polecamy jej usługi.
Danuta Kiziorek / Zastępca Dyrektora, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
"5-dniowy obóz aktywnej integracji dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodziców zastępczych"

Wygraliśmy zapytanie cenowe na organizację wyjazdu, instytucją zlecającą był PCPR Kościan.
Grupa 50 osób: rodziców i dzieci spędziła 5 dni w XIX - wiecznym Dworku w pięknie położonych Jeziorkach. Pobyt zorganizowany został wokół warsztatów psychologicznych. Wystartowały cztery grupy: grupa dorosłych, grupa młodzieżowa, grupa dziecięca oraz grupa maluchów. Każda grupa prowadzona była przez dwóch trenerów.

Cele zajęć dla rodziców:
 • integracja uczestników, przełamanie barier społecznych, komunikacyjnych, stworzenie możliwości do dzielenia się doświadczeniami, trudnościami i pomysłami na ich rozwiązanie przez uczestników zajęć
 • wzmocnienie kompetencji życiowych, w szczególności związanych z radzeniem sobie ze stresem, wypaleniem opiekuńczym
 • wsparcie psychologiczne w trudnościach opiekuńczo-wychowawczych, związanych z opieką zastępczą
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wzmacniających umiejętności społeczno-zawodowe uczestników zajęć
 • rozwijanie skutecznych strategii autoprezentacji, związanych ze wzmacnianiem umiejętności kreowania wizerunku

Metody pracy:
 • pracę indywidualna, w parach, zespołach oraz na forum całej grupy
 • odgrywanie scenek,
 • trenowanie zachowań,
 • elementy grupy wsparcia,
 • psychoedukację,
 • wizualizację z elementami relaksacji,
 • rysunek, pracę twórcza,
 • gry i zabawy psychologiczne,
 • burze mózgów

TRENERZY:
Grupa dorosłych prowadzona przez Panią Katarzynę Grabiec
i Pana Tomasza Grabiec, trenerów i psychoterapeutów naszej Pracowni.Cele zajęć dla grupy młodzieżowej
 • integracja młodzieży, budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • doskonalenie zasad poprawnej komunikacji międzyludzkiej,
 • uczenie zasad współpracy z grupą,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych (wgląd) oraz uczenie rozumienia i rozpoznawania stanów emocjonalnych u innych (empatia) (ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację młodzieży jaką jest przebywanie w zastępczej formie opieki)
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania, umiejętności odmawiania w asertywny sposób,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i kompetencji,
 • kształcenie technik radzenia sobie z napięciem i stresem.

Metody pracy:
 • Gry i zabawy psychologiczne z wykorzystaniem następujących technik:
 • praca indywidualna oraz w zespołach,
 • burza mózgów,
 • psychodrama,
 • zabawy ruchowe, sport
 • wizualizacja z elementami relaksacji,
 • rysunek, praca twórcza,
 • psychoedukacja.

TRENERZY:
Grupa młodzieżowa prowadzona przez Panią Magdalena Marzec,
oraz Panią Anna Kaczmarska, którą zapraszamy do współpracy przy każdej okazji!

Cele grupy dziecięcej:
 • wzajemne poznawanie się, nawiązywanie bliższych stosunków, zapewnienie bezpieczeństwa w grupie poprzez wyrażanie swoich myśli, uczuć, pragnień, oczekiwań
 • uczenie asertywnych sposobów zachowania, usprawnienie porozumiewania się członków grupy
 • budowanie poczucia wartości trwałych i pozytywnych związków
 • negocjowanie i ustalanie zasad życia w społeczności, określanie granic
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczenie współpracy i współdziałania, koordynacja działania w grupie

Metody pracy:
 • praca indywidualna, grupowa i w podgrupach, z zastosowaniem dyskusji grupowej, „rundek”, „burz mózgów”
 • zabawa- gry i ćwiczenia socjoterapeutyczne, animacyjne
 • techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe
 • scenki i inscenizacje
 • rysunki, prace plastyczne, prace w glinie, collage
 • techniki, które stosowane są w Ruchu Rozwijającym Veroniki Sherborne

PROWADZĄCY:
Grupę dziecięcą prowadzili zaprzyjaźnieni z Pracownią "Bliżej" psychologowie:
Pani Katarzyna Lewczycka oraz Pan Marcin Adamski.
ANIMACJA CZASU:
dla grupy maluchów zajmowały się dwie wspaniałe stażystki:
Pani Anna Kamyszek oraz Pani Kinga Bujna, dzięki którym milusińscy byli bezpieczni i ubawieni!
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak