zrealizowane szkolenia dla oświaty

DLA KOGO:
Akademia Młodego Ekonomisty w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
WYKŁAD:
 • "Techniki szybkiego uczenia się. Praktyczne zastosowanie technik zapamiętywania"
 • "Bunt nastolatków"
 • "Rodzic w roli mediatora"
DLA KOGO:
Słuchacze studiów podyplomowych "Akademia Trenera" na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
ZAJĘCIA DYDAKYCZNE:
 • "Metodyka prowadzenia szkoleń"
 • "Sytuacje trudne w pracy trenera"
 • "Zagrożenia związane z zawodem trenera"
DLA KOGO:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
Szkoła Podstawowa nr 10 w Poznaniu,
Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu
SZKOLENIE:
 • "Rozmowy z trudnymi rodzicami"
DLA KOGO:
Gimnazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu
SZKOLENIE:
 • "Jak do nich mówić, jak ich słuchać - komunikacja z młodzieżą"
DLA KOGO:
Przedszkole nr 115 "Sportowa Drużyna" w Poznaniu
SZKOLENIA:
 • "Jak do nich mówić, jak ich słuchać - komunikacja z młodzieżą"
 • "Kreatywność - jak rozwijać twórcze myślenie u dzieci."
 • "Pomoc w przezwyciężaniu nieśmiełości u dzieci"
 • "Stres w zawodzie nauczyciela przedszkolnego. Metody radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacji"
 • "Style przywiązania u dzieci przedszkolnych. Skuteczne meody oddziaływań wychowawczych."
 • "Budowanie poczucia własnej wartości dziecka"
DLA KOGO:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie
SZKOLENIE:
 • "Wypalenie zawodowe - perspektywa Analizy Transakcyjnej"
DLA KOGO:
Przedszkole nr 37 w Poznaniu
Przedszkole nr 14 w Poznaniu
WARSZTATY:
 • "Jak uczyć dzieci współpracy"
DLA KOGO:
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
SZKOLENIE:
Szkolenia dla dwóch rad pedagogicznych.
 • "Brak szacunku - co robić gdy uczniowie przekraczają granice"
DLA KOGO:
Szkoła Podstawowa w Poznaniu
SZKOLENIE:
 • "Rozmowy z trudnymi rodzicami"
 • "Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka"
DLA KOGO:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
SZKOLENIE:
 • "Wypalenie zawodowe - perspektywa Analizy Transakcyjnej"
DLA KOGO:
Przedszkole nr 148 Mali Europejczycy w Poznaniu
SZKOLENIE:
 • "Bajkoterapia – wykorzystywanie i układanie terapeutycznych bajek dla dzieci w wieku przedszkolnym"
DLA KOGO:
Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu
WYKŁAD:
 • "Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?"
DLA KOGO:
Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Poznaniu
SZKOLENIE:
 • "Komunikacja z uczniem w okresie adolescencji"
DLA KOGO:
Fundacja Familijny Poznań
SZKOLENIE:
 • "Gdy uczniowie przekraczają granice. Asertywność w relacji nauczyciel – uczeń"
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak