terapia par

Jeżeli jest jakaś droga ku Lepszemu,
to wymaga ona bezwzględnie dokładnego przyjrzenia się Najgorszemu.
Thomas Hardy
Terapia par to forma psychoterapii skierowana do ludzi doświadczających różnego rodzaju problemów w związku partnerskim. Sam związek może być formalny lub nieformalny, hetero- lub nieheteronormatywny, z długim lub krótszym stażem. W trakcie procesu terapii pary psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim tym, co dzieje się pomiędzy partnerami, a mniej ich indywidualnymi historiami, chociaż one też są uwzględniane i mogą być poruszane podczas spotkań. Niemniej, głównym przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest przede wszystkim sama relacja.

Taka forma terapii to regularne spotkania pary z psychoterapeutą, które odbywają się w gabinecie, możliwe są również spotkania on-line. Na samym początku odbywa się spotkanie konsultacyjne, które pozwala określić problemy relacyjne oraz sprawdzić czy współpraca z terapeutą w danym momencie jest możliwa. Częstotliwość sesji terapeutycznych dobierana jest indywidualnie, zazwyczaj jest to raz na dwa tygodnie, czasami rzadziej (raz na trzy – cztery tygodnie). Spotkanie trwa około 60 minut.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Katarzyna Lewczycka Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska