nasze kwalifikacje

Tomasz Grabiec

Tomasz Grabiec certyfikowany psychoterapeuta, trener, psycholog

współwłaściciel Pracowni Psychologicznej Bliżej
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
magister psychologii
tel. 662 183 537
t.grabiec@blizej.com.pl
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 120 zł

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Współwłaściciel Pracowni Psychologicznej "Bliżej", w której zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych (nurt integracyjny), konsultacjami psychologicznymi i seksuologicznymi oraz prowadzeniem warsztatów grupowych (głównie z zakresu seksualności człowieka, komunikacji, radzenia sobie ze stresem).
Od 2013 roku stale współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, gdzie zajmuje się leczeniem osób z diagnozą zaburzeń lękowych, depresji oraz zaburzeń osobowości.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób doświadczających intensywnych i chronicznych trudności emocjonalnych (napięcie, lęk, przygnębienie, gniew, chwiejność emocjonalna, autoagresja).

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej poświadczający ukończenie Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów akrydetowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (UAM, Poznań)
 • Kurs Podstawowy z Zakresu Teorii i Psychoterapii Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION, Poznań)
 • Analiza Transakcyjna: Patologia Stanów Ego (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Ciało Zna Odpowiedź: Praca psychoterapeutyczna z ciałem z wykorzystaniem podejścia Alexandra Lowena (Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Warszawa)
 • Wprowadzenie do Pracy z Klientem w Kryzysie (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN, Bielsko-Biała)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie: integracyjny model pracy z parami, strategia pracy nad zdradą, strategia pracy z kłócącą się parą (Fundacja ETOH, Warszawa)

dr Monika Jańczak (Marszał)

Monika Jańczak psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, doktor psychologii
psychoterapeuta psychodynamiczny

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii
tel. 503 700 080
m.janczak@blizej.com.pl

Monika Jańczak nie przyjmuje nowych pacjentów do jesieni 2019 r.
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 120 zł

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Autorka książki “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline”, nominowanej przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku. Od 2010 r. prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Instytutu Psychologii UAM i innych poznańskich szkół wyższych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową i dydaktyczną.

W 2011 r. ukończyła kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2013 r. ukończyła kurs Psychodynamicznej Psychoterapii Młodzieży, a w 2014 r. czteroletnią szkołę psychoterapii. Posiada dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poddaje swoją pracę stałej superwizji.

Autorka wielu publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, w kontaktach zawodowych, stojących w obliczu ważnych życiowych decyzji oraz dążących do rozwoju i lepszego rozumienia samych siebie.

Wybrane publikacje:

 • Jańczak, M. (2018). Mentalization in borderline individuals: an attempt to integrate contradictory research results. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 266–278.
 • Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej—perspektywa psychodynamiczna. Psychoterapia, 4(187), 5–17.
 • Marszał, M. (2017). Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji. W L. Cierpiałkowska, J. Groth, & I. Turbaczewska-Brakoniecka (Red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (ss. 104–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marszał, M.,Jańczak, A. (2017). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. Current Psychology, 1–11.
 • Marszał, M. (2016). Metody pomiaru zdolności do mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red. nauk.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 161–182). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Marszał, M., Górska, D. (2015). The Regulative Function of Mentalization and Mindfulness in Borderline Personality Organization. Current Issues in Personality Psychology 3(1), 51-63
 • Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin.
 • Marszał, M. (2014). Schizoidalne zaburzenie osobowości. W: Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej. (s. 118- 139). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. Psychiatria Polska, 48(3), 503-513.
 • Marszał, M. (2014). Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline. Psychologia Rozwojowa, 19(2), 69-82.
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M. (2013). Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga. Czasopismo Psychologiczne, 19 (1), 47- 56
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M., Pieniążek, M. (2012). Defensive functioning in the individuals with the borderline personality organization in the light of empirical research. Polish Journal of Applied Psychology, vol 10, 1 (7- 21)
 • Marszał, M, Peichert, K. (2011). Twórczość osób chorujących na schizofrenię. W: Paluchowski, J. Między Psychologią a Sztuką, Wydawnictwo UAM
 • Marszał, M. ( 2011). Rola arteterapii w pracy z pacjentami uzależnionymi od seksu i substancji psychoaktywnych. W: M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska (red.). Podmiot. Sztuka- Terapia- Edukacja. Między teorią a praktyką. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego


Wybrane wystąpienia
na konferencjach naukowych
:

 • Marszał, M. (2016). Activation of the attachment system and levels of mentalization in individuals with borderline personality organization. 4nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 8- 10 września 2016, Wiedeń, Austria.
 • Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: Exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 16- 18 października 2014, Rzym, Włochy.
 • Marszał, M. (2013). Relationship-specific attachment representations in individuals with borderline personality organization. International Society for Study of Behavioural Development Workshop, Budapeszt, Węgry, 12-15 września 2013
 • Marszał, M. (2013). The diagnostic role of defence mechanisms maturity in neurotic, psychotic and borderline personality organization. The Third International Postgraduate Conference-Psychological Research Method Toolkit. Ciążeń, Polska, 20. 04. 2013
 • Marszał, M. (2012). Neurotic, borderline, psychotic personality organization- fact or artefact? 12th Annual Conference of The British and Irish Group for the Study of Personality Disorder, Manchester, Wielka Brytania, 21-23 marca 2012
 • Marszał, M. (2012). Defensive functioning In the individuals with the BPO In the light of empirical research. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, Amsterdam, Holandia, 27- 29 września 2012
 • Marszał, M. (2012). Samotność konstruktywna czy destrukcyjna? Poczucie samotności u kobiet z perspektywy badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Ogólnopolska Konferencja Wokół problematyki wsparcia społecznego i samotności – teoria – metodologia – empiria, Poznań 16 marca 2012
 • Marszał, M. (2011). Empirical verification of Kernberg's structural theory- contradictory results. I Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki What doesn’t work. Uncovering negative results in psychology and behavioural sciences, Ciążeń 7-10 kwietnia 2011 r.
 • Marszał, M. (2011). Wczesne relacje dziecka z opiekunem jako możliwa przyczyna zaburzeń osobowości w świetle teorii psychodynamicznych. Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11 maja 2011 r.

Natalia Rucińska-Wojtkowiak

Natalia Rucińska-Wojtkowiak psycholog, psychoterapeuta
psycholog, psychoterapeuta

magister psychologii
absolwentka UAM

absolwentka programu Certificate In Humanities and Social Sciences na Uniwersytecie w Amsterdamie, dyplomowany psychoterapeuta (4- letnie atestowane studia z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy IPZ i SWPS w Warszawie)

dyplomowany psychoterapeuta
tel. 603 097 027
Doświadczenie:

Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 120 zł
Cena sesji dla pary: 160 zł

Pracuje jako psychoterapeuta w nurcie integracyjnym, czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, nurtów humanistycznych, podejścia eriksonowskiego oraz terapii zorientowanej na schematy. Prowadzi terapię osób dorosłych – indywidualną oraz par, terapię rodzinną oraz grupową, a także terapię w języku angielskim. Główne obszary pracy to: zaburzenia nastroju (między innymi: depresja, zaburzenia lękowe), problemy w relacjach z innymi, poczucie braku satysfakcji z życia, zaburzenia psychosomatyczne, nieradzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości, problemy małżeńskie/partnerskie.

Przez sześć lat pracowała jako psycholog na Oddziale Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Oparzeń w Szpitalu Stare Miasto im. J. Strusia w Poznaniu. Pracowała również jako konsultant w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. W trakcie studiów odbyła roczny staż w Poradni Psychoneurologicznej w Szpitalu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia dla studentów na uczelniach wyższych, obecnie na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w przeszłości również na Uniwersytecie III wieku w Gnieźnie. Ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów psychologicznych, treningów oraz grup psychoedukacyjnych.
Współpracuje także ze Stowarzyszeniu Psyche Soma Polis, które zajmuje się pomocą osobom chorym (onkologicznie oraz chorującym na inne choroby przewlekłe) oraz ich rodzinom. Pracę swoją poddaje stałej superwizji pod okiem wykfalifikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje:

 • Tytuł magistra psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Liczne szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim ( w ramach tzw. Curriculum) – między innymi z terapii rodzin, terapii depresji, założeń terapii Eriksonowskiej, psychoonkologii, psychosomatyki
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Program Simontona – sesja szkoleniowa i terapeutyczna przygotowująca do pracy z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami
 • Letnia Szkoła Psychoterapii (organizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia) – Psychoterapia Par
 • Szkolenie "Zaburzenia stresu pourazowego – PTSD/ASD" – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Międzynarodowej konferencja Terapii Narratywnej (Kridtansand, Norwegia) – liczne seminaria i warsztaty
 • Forum "Towarzyszenie w procesie straty i smutku" organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • "Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych i dzieci" – Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego – certyfikat CAE (Certificate In Advanced English) wydawany w Cambridge, Wielka Brytania

Marta Karbowa - Płowens

Marta Karbowa psychoterapeuta psychodynamiczny
psycholog, psychoterapeuta

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii

specjalność: psychologia kliniczna
tel. 796 666 229
m.karbowa@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce przywiązania.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swój warsztat terapeutyczny kształciła w trakcie półtorarocznej współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu, przyjmując pacjentów o rozmaitych rozpoznaniach (m. in. zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, depresja). W ramach stażu na oddziale dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego pracowała z osobami z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (w szczególności ze schizofrenią i psychozami schizoafektywnymi oraz zaburzeniami afektywnymi i upośledzeniem umysłowym). Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Pracowni zajmuje się psychoterapią (również w języku angielskim), diagnozą i konsultacjami psychologicznymi osób dorosłych i młodzieży.

Kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (4-letnie szkolenie organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
 • Praca terapeutyczna z osobą w sytuacji posttraumatycznej (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Trudność emocjonalna w pracy z osobą po traumie (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Diagnoza jakości przywiązania u osób dorosłych za pomocą Adult Attachment Interview (10th Nordic Adult Attachment Institute, Göteborg, Szewcja)
 • Podstawy neuroobrazowania procesów poznawczych z wykorzystaniem potencjałów wywołanych EEG (szkolenie, Uniwersytet Humboldta, Berlin, Niemcy)
 • Podstawy obsługi eye-trackera Tobii T120 (szkolenie, SWPS, Poznań)
 • Współpraca z "Zero-Pięć. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci" (Poznań)


Doświadczenie kliniczne:

 • Poradnia Zdrowia Psychologicznego KATHARSIS (ul. Kórnicka 24, Poznań) (2013-2015)
 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego; staż na oddziale dziennym (Os. Kosmonautów 110, Poznań) (2013)
 • Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego; staż kliniczny (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań) (2006)
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Juraszów 7/19, Poznań) (2005)
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im Oskara Bielawskiego; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Paderewskiego 1A, Kościan) (2004)


Wybrane publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Karbowa, M. (2016). Trudne początki teorii przywiązania – przyczynek do biografii Johna Bowlby’ego. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 5 (s. 163-175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2015). Różnice indywidualne w przywiązaniu. Historia metod pomiaru. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 4 (s. 235-252). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2012). Samotność w świetle teorii przywiązania. Studia Psychologiczne, 50(1), 27-38.
 • Karbowa, M. (2012). Behawioralna obserwacja fenomenów ,,bezpiecznej przystani’’ i ,,bezpiecznej bazy eksploracji’’ jako przykład pomiaru zachowań opiekuńczych w związku romantycznym. W: W.J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 127-143). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Karbowa, M. (2009). Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania. Remedium.
 • Karbowa, M. (2015). Pomiar stylu przywiązania w dorosłości - kwestia trafności teoretycznej kwestionariusza ECR. I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu (Bydgoszcz, 2015)
 • Karbowa, M. (2010). Miłość romantyczna w kontekście behawioralnych systemów: sprawowania opieki, przywiązania oraz seksualności’’. Konferencja naukowa ,,Oko w oko z miłością’’ (UMCS, Lublin, 2010)
 • Karbowa, M. (2009). Przywiązanie a rozwijający się mózg. II Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2009)
 • Karbowa, M. (2008). Ojciec utracony i ojciec odzyskany, czyli dziecko wobec rozwodu i ponownego zamążpójścia matki w perspektywie teorii przywiązania. I Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2008)


Udział w wybranych grantach i projektach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii UAM:

 • Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku (grant NCN, 2015/2016)
 • Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia (grant MNiSZW, 2013)
 • Trafność metod do pomiaru przywiązania w dorosłości (grant MNiSZW, 2010/2011)
 • Wybrane uwarunkowania braku partnera życiowego we wczesnej dorosłości (grant MNiSZW, 2009)
 • Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania’’ (grant KBN, 2006)

Maria Stefańska

Maria Stefańska psycholog, psychoterapeuta,
pedagog
psycholog, psychoterapeuta

magister psychologii
absolwentka pedagogiki
UAM w Poznaniu
tel. 601 700 516
m.stefanska@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 100 zł

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, w dużej mierze w oparciu o ujęcie poznawczo-behawioralne i humanistyczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych.

Od 4 lat wspiera wojskowych oraz konsultantów cywilnych z całej Europy w przechodzeniu zmian zawodowych oraz sytuacji kryzysowych. Posiada doświadczenie w doradztwie zawodowym i personalnym. Prowadziła warsztaty komunikacji międzykulturowej, treningi oraz zajęcia team-buildingowe wykorzystując między innymi techniki dramowe. Lider Poznańskiej grupy SIETAR (Society for Intercultural Training and Research) w Poznaniu w latach 2012-2014.

Kwalifikacje:

 • 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa) - w trakcie szkolenia
 • Dyplom Magistra Psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Licencjat z Pedagogiki, Doradztwa Zawodowego i Personalnego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec psycholog, dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka, trenerka

współwłaścicielka Pracowni Psychologicznej Bliżej
dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka

rekomendowana trenerka I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna
tel. 604 166 671
k.grabiec@blizej.com.pl
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 120 zł
Cena sesji dla pary: 150 zł

Psycholog, dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka oraz rekomendowana trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka istniejącej od 2009 roku Pracowni Psychologicznej Bliżej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wynikiem celującym ukończyła 4-letni Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii osób dorosłych - terapii indywidualnej oraz terapii par. Specjalizuje się w pomaganiu osobom doświadczającym trudności w bliskich relacjach oraz doświadczającym trudności emocjonalnych (przewlekłe napięcie, stany przygnębienia, depresja, stany lękowe, fobie, wybuchy gniewu). Pomaga także osobom zgłaszającym problemy związane z obniżonym poczuciem własnej wartości oraz brakiem satysfakcji z życia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, co oznacza, że strategia pracy z pacjentem jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta, uwzględniając łączenie najskuteczniejszych technik i strategii pomocy psychologicznej z różnych nurtów psychoterapii (szczególnie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, nurtów humanistycznych oraz terapii schematów). Pracuje także z dziećmi i młodzieżą, współpracując z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów - m.in. zajęcia dla studentów psychologii w ramach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz dla przyszłych trenerów w ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy realizacji studiów podyplomowych Akademia Trenera.

Drugim obszarem zainteresowań jest praca trenerska. Jako trenerka prowadziła liczne zajęcia psychologiczne, terapeutyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także treningi interpersonalne i szkolenia.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Psychoterapii Integracyjnej nr 39 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej poświadczający ukończenie Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów akrydetowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności społecznych nr I 293 wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Roczny Kurs Psychoterapii Indywidualnej i Poradnictwa (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Szkoła Letnia Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
 • Związki Miłosne: Jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków)
 • Moi Rodzice Rozwodzą Się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Seminarium: Nałogowe Zachowania Jako Narastający Problem Wśród DDA (w tym: Program Terapii Dla Kobiet z Bulimią oraz Podejmowanie Zachowań Ryzykownych)
 • Program Wspierania Rodziny, Część 1 i 2: Pomoc Rodzicom w Rozwijaniu Umiejętności Wychowawczych (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Diagnoza i Pierwsza Interwencja w Przypadkach Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Skrzynka z Narzędziami: Przegląd Technik i Procedur Terapeutycznych Stosowanych w Leczeniu Zachowań Agresywnych (Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Konferencja: Dziecko z FAS. Poznać, Zrozumieć, Pomóc (Bnin, 2008)
 • Forum: Terapia Systemowa Dzieci (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie: integracyjny model pracy z parami, strategia pracy nad zdradą, strategia pracy z kłócącą się parą (Fundacja ETOH, Warszawa)


Współautorka publikacji:

Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.).Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.

Korczak-Urban, A., Szymańska, K., Zakamarska, K., Żytkowiak-Braciak, W. (2011). Program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W: Żukiewicz A. (red.). Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak