nasze kwalifikacjeTomasz Grabiec

Tomasz Grabiec certyfikowany psychoterapeuta, psycholog

współzałożyciel Pracowni Psychologicznej Bliżej
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
psycholog
tel. 662 183 537
t.grabiec@blizej.com.pl
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 140 zł

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończył Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Współzałożyciel Pracowni Psychologicznej "Bliżej", w której zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych (nurt integracyjny), konsultacjami psychologicznymi i seksuologicznymi oraz prowadzeniem warsztatów grupowych (głównie z zakresu seksualności człowieka, komunikacji, radzenia sobie ze stresem). Przez wiele lat współpracował z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, gdzie zajmował się leczeniem osób z diagnozą zaburzeń lękowych, depresji oraz zaburzeń osobowości.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób doświadczających intensywnych i chronicznych trudności emocjonalnych (napięcie, lęk, przygnębienie, gniew, chwiejność emocjonalna, autoagresja).

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej poświadczający ukończenie Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów akrydetowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (UAM, Poznań)
 • Kurs Podstawowy z Zakresu Teorii i Psychoterapii Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION, Poznań)
 • Analiza Transakcyjna: Patologia Stanów Ego (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Introduction to Somatic Experiencing (Pracownia Psychoedukacji i Terapii Plus PTP, Wrocław)
 • Ciało Zna Odpowiedź: Praca psychoterapeutyczna z ciałem z wykorzystaniem podejścia Alexandra Lowena (Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, Warszawa)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Wprowadzenie do Pracy z Klientem w Kryzysie (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN, Bielsko-Biała)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie (Fundacja ETOH, Warszawa)


dr Monika Jańczak (Marszał)

Monika Jańczak psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, doktor psychologii
psychoterapeuta psychodynamiczny

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii
tel. 503 700 080
m.janczak@blizej.com.pl

Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 130 zł

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii i nauczycielem akademickim. Od 2011 roku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję też jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Studyof Personality Disorders (ESSPD).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Jestem autorką wielu publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Moja książka “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline” została nominowana przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku.

Od 2010 r. prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Instytutu Psychologii UAM i innych poznańskich szkół wyższych. W 2014 r. ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2016 r. uzyskałam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego (nr dyplomu 14/2016/89). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Problematyką zdrowej i zaburzonej osobowości zajmuję się z wielu perspektyw - badawczej i naukowej, dydaktycznej, a przede wszystkim praktycznej - podczas pracy z pacjentami.

Wybrane publikacje:

 • Górska, D., Jańczak, M. (2020). Osobowość w kryzysie. Magazyn Psychologiczny Charaktery, NR 5. Dostępny na stronie: https://charaktery.eu/artykul/osobowosc-w-kryzysie
 • Jańczak, M. (2018). Mentalization in borderline individuals: an attempt to integrate contradictory research results. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 266–278.
 • Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej—perspektywa psychodynamiczna. Psychoterapia, 4(187), 5–17.
 • Marszał, M. (2017). Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji. W L. Cierpiałkowska, J. Groth, & I. Turbaczewska-Brakoniecka (Red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (ss. 104–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marszał, M.,Jańczak, A. (2017). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. Current Psychology, 1–11.
 • Marszał, M. (2016). Metody pomiaru zdolności do mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red. nauk.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 161–182). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Marszał, M., Górska, D. (2015). The Regulative Function of Mentalization and Mindfulness in Borderline Personality Organization. Current Issues in Personality Psychology 3(1), 51-63
 • Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin.
 • Marszał, M. (2014). Schizoidalne zaburzenie osobowości. W: Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej. (s. 118- 139). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. Psychiatria Polska, 48(3), 503-513.
 • Marszał, M. (2014). Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline. Psychologia Rozwojowa, 19(2), 69-82.
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M. (2013). Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga. Czasopismo Psychologiczne, 19 (1), 47- 56
 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M., Pieniążek, M. (2012). Defensive functioning in the individuals with the borderline personality organization in the light of empirical research. Polish Journal of Applied Psychology, vol 10, 1 (7- 21)
 • Marszał, M, Peichert, K. (2011). Twórczość osób chorujących na schizofrenię. W: Paluchowski, J. Między Psychologią a Sztuką, Wydawnictwo UAM
 • Marszał, M. ( 2011). Rola arteterapii w pracy z pacjentami uzależnionymi od seksu i substancji psychoaktywnych. W: M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska (red.). Podmiot. Sztuka- Terapia- Edukacja. Między teorią a praktyką. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego


Wybrane wystąpienia
na konferencjach naukowych
:

 • Marszał, M. (2016). Activation of the attachment system and levels of mentalization in individuals with borderline personality organization. 4nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 8- 10 września 2016, Wiedeń, Austria.
 • Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: Exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 16- 18 października 2014, Rzym, Włochy.
 • Marszał, M. (2013). Relationship-specific attachment representations in individuals with borderline personality organization. International Society for Study of Behavioural Development Workshop, Budapeszt, Węgry, 12-15 września 2013
 • Marszał, M. (2013). The diagnostic role of defence mechanisms maturity in neurotic, psychotic and borderline personality organization. The Third International Postgraduate Conference-Psychological Research Method Toolkit. Ciążeń, Polska, 20. 04. 2013
 • Marszał, M. (2012). Neurotic, borderline, psychotic personality organization- fact or artefact? 12th Annual Conference of The British and Irish Group for the Study of Personality Disorder, Manchester, Wielka Brytania, 21-23 marca 2012
 • Marszał, M. (2012). Defensive functioning In the individuals with the BPO In the light of empirical research. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, Amsterdam, Holandia, 27- 29 września 2012
 • Marszał, M. (2012). Samotność konstruktywna czy destrukcyjna? Poczucie samotności u kobiet z perspektywy badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Ogólnopolska Konferencja Wokół problematyki wsparcia społecznego i samotności – teoria – metodologia – empiria, Poznań 16 marca 2012
 • Marszał, M. (2011). Empirical verification of Kernberg's structural theory- contradictory results. I Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki What doesn’t work. Uncovering negative results in psychology and behavioural sciences, Ciążeń 7-10 kwietnia 2011 r.
 • Marszał, M. (2011). Wczesne relacje dziecka z opiekunem jako możliwa przyczyna zaburzeń osobowości w świetle teorii psychodynamicznych. Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11 maja 2011 r.

Natalia Rucińska-Wojtkowiak

Natalia Rucińska-Wojtkowiak psycholog, psychoterapeuta
psycholog, psychoterapeuta

magister psychologii
absolwentka UAM

absolwentka programu Certificate In Humanities and Social Sciences na Uniwersytecie w Amsterdamie, dyplomowany psychoterapeuta (4- letnie atestowane studia z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy IPZ i SWPS w Warszawie)

dyplomowany psychoterapeuta
tel. 603 097 027
Doświadczenie:

Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 140 zł
Cena sesji dla pary: 160 zł

Pracuje jako psychoterapeuta w nurcie integracyjnym, czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, nurtów humanistycznych, podejścia eriksonowskiego oraz terapii zorientowanej na schematy. Prowadzi terapię osób dorosłych – indywidualną oraz par, terapię rodzinną oraz grupową, a także terapię w języku angielskim. Główne obszary pracy to: zaburzenia nastroju (między innymi: depresja, zaburzenia lękowe), problemy w relacjach z innymi, poczucie braku satysfakcji z życia, zaburzenia psychosomatyczne, nieradzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości, problemy małżeńskie/partnerskie.

Przez sześć lat pracowała jako psycholog na Oddziale Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Oparzeń w Szpitalu Stare Miasto im. J. Strusia w Poznaniu. Pracowała również jako konsultant w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. W trakcie studiów odbyła roczny staż w Poradni Psychoneurologicznej w Szpitalu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia dla studentów na uczelniach wyższych, obecnie na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w przeszłości również na Uniwersytecie III wieku w Gnieźnie. Ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów psychologicznych, treningów oraz grup psychoedukacyjnych.
Współpracuje także ze Stowarzyszeniu Psyche Soma Polis, które zajmuje się pomocą osobom chorym (onkologicznie oraz chorującym na inne choroby przewlekłe) oraz ich rodzinom. Pracę swoją poddaje stałej superwizji pod okiem wykfalifikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje:

 • Tytuł magistra psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Liczne szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim ( w ramach tzw. Curriculum) – między innymi z terapii rodzin, terapii depresji, założeń terapii Eriksonowskiej, psychoonkologii, psychosomatyki
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Program Simontona – sesja szkoleniowa i terapeutyczna przygotowująca do pracy z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami
 • Letnia Szkoła Psychoterapii (organizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia) – Psychoterapia Par
 • Szkolenie "Zaburzenia stresu pourazowego – PTSD/ASD" – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Międzynarodowej konferencja Terapii Narratywnej (Kridtansand, Norwegia) – liczne seminaria i warsztaty
 • Forum "Towarzyszenie w procesie straty i smutku" organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • "Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych i dzieci" – Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych
 • Biegła znajomość języka angielskiego – certyfikat CAE (Certificate In Advanced English) wydawany w Cambridge, Wielka Brytania

Marta Karbowa - Płowens

Marta Karbowa psychoterapeuta psychodynamiczny
psycholog, psychoterapeuta

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii

specjalność: psychologia kliniczna
tel. 796 666 229
m.karbowa@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z aktywnością naukową i dydaktyczną. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych poświęconych tematyce przywiązania.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swój warsztat terapeutyczny kształciła w trakcie półtorarocznej współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu, przyjmując pacjentów o rozmaitych rozpoznaniach (m. in. zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, depresja). W ramach stażu na oddziale dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego pracowała z osobami z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (w szczególności ze schizofrenią i psychozami schizoafektywnymi oraz zaburzeniami afektywnymi i upośledzeniem umysłowym). Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Pracowni zajmuje się psychoterapią (również w języku angielskim), diagnozą i konsultacjami psychologicznymi osób dorosłych i młodzieży.

Kwalifikacje:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (4-letnie szkolenie organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
 • Praca terapeutyczna z osobą w sytuacji posttraumatycznej (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Trudność emocjonalna w pracy z osobą po traumie (szkolenie, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Poznań)
 • Diagnoza jakości przywiązania u osób dorosłych za pomocą Adult Attachment Interview (10th Nordic Adult Attachment Institute, Göteborg, Szewcja)
 • Podstawy neuroobrazowania procesów poznawczych z wykorzystaniem potencjałów wywołanych EEG (szkolenie, Uniwersytet Humboldta, Berlin, Niemcy)
 • Podstawy obsługi eye-trackera Tobii T120 (szkolenie, SWPS, Poznań)
 • Współpraca z "Zero-Pięć. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci" (Poznań)


Doświadczenie kliniczne:

 • Poradnia Zdrowia Psychologicznego KATHARSIS (ul. Kórnicka 24, Poznań) (2013-2015)
 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego; staż na oddziale dziennym (Os. Kosmonautów 110, Poznań) (2013)
 • Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego; staż kliniczny (ul. Przybyszewskiego 49, Poznań) (2006)
 • Szpital Wojewódzki w Poznaniu; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Juraszów 7/19, Poznań) (2005)
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im Oskara Bielawskiego; ćwiczenia terenowe w ramach specjalności (ul. Paderewskiego 1A, Kościan) (2004)


Wybrane publikacje i wystąpienia konferencyjne:

 • Karbowa, M. (2016). Trudne początki teorii przywiązania – przyczynek do biografii Johna Bowlby’ego. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 5 (s. 163-175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2015). Różnice indywidualne w przywiązaniu. Historia metod pomiaru. W: T. Rzepa, C. W. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 4 (s. 235-252). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karbowa, M. (2012). Samotność w świetle teorii przywiązania. Studia Psychologiczne, 50(1), 27-38.
 • Karbowa, M. (2012). Behawioralna obserwacja fenomenów ,,bezpiecznej przystani’’ i ,,bezpiecznej bazy eksploracji’’ jako przykład pomiaru zachowań opiekuńczych w związku romantycznym. W: W.J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii (s. 127-143). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Karbowa, M. (2009). Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania. Remedium.
 • Karbowa, M. (2015). Pomiar stylu przywiązania w dorosłości - kwestia trafności teoretycznej kwestionariusza ECR. I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu (Bydgoszcz, 2015)
 • Karbowa, M. (2010). Miłość romantyczna w kontekście behawioralnych systemów: sprawowania opieki, przywiązania oraz seksualności’’. Konferencja naukowa ,,Oko w oko z miłością’’ (UMCS, Lublin, 2010)
 • Karbowa, M. (2009). Przywiązanie a rozwijający się mózg. II Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2009)
 • Karbowa, M. (2008). Ojciec utracony i ojciec odzyskany, czyli dziecko wobec rozwodu i ponownego zamążpójścia matki w perspektywie teorii przywiązania. I Poznańskie Forum Psychologiczne (UAM, Poznań, 2008)


Udział w wybranych grantach i projektach naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii UAM:

 • Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku (grant NCN, 2015/2016)
 • Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych’’ (grant NCN, 2013/2014)
 • Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia (grant MNiSZW, 2013)
 • Trafność metod do pomiaru przywiązania w dorosłości (grant MNiSZW, 2010/2011)
 • Wybrane uwarunkowania braku partnera życiowego we wczesnej dorosłości (grant MNiSZW, 2009)
 • Ja cielesne w kontekście traumy i relacji przywiązania’’ (grant KBN, 2006)


Maria Stefańska

Maria Stefańska psycholog, psychoterapeuta,
pedagog
dyplomowany psychoterapeuta, psycholog

magister psychologii
absolwentka pedagogiki
UAM w Poznaniu
tel. 601 700 516
m.stefanska@blizej.com.pl


Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 120 zł

Pracuje jako psychoterapeuta integracyjny w głównej mierze w oparciu o ujęcie humanistyczne, poznawczo-behawioralne i terapii schematów. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających zaburzeń lękowych, nastroju oraz problemów emocjonalnych.

Od 7 lat wspiera wojskowych oraz konsultantów cywilnych z całej Europy w przechodzeniu zmian życiowych oraz sytuacji kryzysowych. Posiada doświadczenie w doradztwie zawodowym i personalnym. W przeszłości prowadziła warsztaty komunikacji międzykulturowej, treningi oraz zajęcia team-buildingowe wykorzystując między innymi techniki dramowe.

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4-letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa)
 • Dyplom Magistra Psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Licencjat z Pedagogiki, Doradztwa Zawodowego i Personalnego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Magdalena Krawiarz

Magdalena Krawiarz psychoterapeutka integracyjna
dyplomowany psychoterapeuta, psycholog

magister psychologii i filozofii
UAM w Poznaniu
tel. 603 946 500
m.krawiarz@blizej.com.pl
Doświadczenie:

Jest dyplomowaną psychoterapeutką integracyjną, absolwentką Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Ukończyła 4-letni program dla psychoterapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz ukończyła studia magisterskie na kierunku filozofia i psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiada również doświadczenie w doradztwie zawodowym i personalnym.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym, umożliwiającym dostosowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb osoby poszukującej pomocy. Korzysta z dorobku podejść humanistyczno-egzystencjalnych, behawioralno-poznawczych oraz psychodynamicznych. Pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Rozwój osobisty jest ważną częścią jej życia, dlatego dba o to, aby stale podnosić swoje kwalifikacje. Odbyła min. 54–godzinny kurs mediacji przygotowujący do pracy mediatora oraz ukończyła kurs dla trenerów w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

W pracy terapeutycznej pomaga osobom dorosłym, które doświadczają smutku, wstydu, poczucia winy, cierpią na depresję, nie radzą sobie ze stresem, napięciem, lękiem, mają trudności w relacjach interpersonalnych – w związku, rodzinie, pracy lub w innych obszarach, są w trudnej sytuacji życiowej lub próbują zaadaptować się do zmian. Prowadzi terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych.
Nadrzędne w jej pracy pozostają empatia, uważność na drugiego człowieka, szacunek, zrozumienie i słuchanie bez oceniania.

Kwalifikacje:

 • Dyplom ukończenia Szkoły Treningu i Warsztatu psychologicznego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa)
 • Konferencja: "Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii" (ETOH, 2017)
 • Dyplom ukończenia kursu : Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.(Centrum Szkoleń Prawnych, Warszawa 2016)
 • Konferencja: "Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych" (ETOH, 2015)
 • Konferencja: "Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami"(ETOH,2013)
 • Konferencja: "Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości."(ETOH, 2012)
 • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
 • Dyplom Magistra Psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dyplom Magistra Filozofii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Nowojska

Magdalena Nowojska psycholog
psychoterapeuta
dyplomowany psychoterapeuta, psycholog

specjalność: psychologia kliniczna
magister psychologii i filologii angielskiej
UAM w Poznaniu
tel. 888 644 929
m.nowojska@blizej.com.pl


Kwalifikacje i doświadczenie:

Psycholog, psychoterapeuta, anglista. Kwalifikacje do pracy psychologicznej zdobyła w trakcie studiów psychologicznych (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w trakcie 4-o letniego kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnym i psychiatrycznym, jednocześnie prowadząc własną praktykę. Pracuje jako psychoterapeuta z osobami dorosłymi od 2013 roku.

Od 2015 r. aktywnie działa w obszarze popularyzowania i wdrażania psychiatrii środowiskowej, wspierając powstawanie i funkcjonowanie środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Ponadto, wraz ze współpracownikami prowadzi Fundację CISZUM, która aktywnie działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jak pracuje:

Prowadzi diagnozę oraz konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zgłaszających się z różnymi problemami natury psychicznej, w szczególności z obszaru zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i jedzenia. Ponadto pomaga osobom doświadczających trudności w tworzeniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz innych, tzw. „życiowych”. Na stałe współpracuje z lekarzem psychiatrą (konsultacje dotyczące farmakoterapii, niepokojących objawów itp.) oraz regularnie poddaje swoją pracę terapeutyczną superwizji.

Rozpoczęcie pracy psychoterapeutycznej poprzedza etap diagnostyczno-konsultacyjny (zwykle 2-3 spotkania), po którym następuje decyzja o rozpoczęciu terapii (bądź nie) oraz jej formie.Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, trenerka

współwłaścicielka Pracowni Psychologicznej Bliżej
certyfikowana psychoterapeutka

rekomendowana trenerka I stopnia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

magister psychologii
specjalność: psychologia kliniczna
tel. 604 166 671
k.grabiec@blizej.com.pl
Cena sesji terapeutycznej/konsultacji: 140 zł

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka oraz rekomendowana trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka istniejącej od 2009 roku Pracowni Psychologicznej Bliżej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z wynikiem celującym ukończyła 4-letni Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Specjalizuje się w pomaganiu osobom doświadczającym trudności w bliskich relacjach oraz doświadczającym trudności emocjonalnych (przewlekłe napięcie, stany przygnębienia, depresja, stany lękowe, fobie, wybuchy gniewu). Pomaga także osobom zgłaszającym problemy związane z obniżonym poczuciem własnej wartości oraz brakiem satysfakcji z życia. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, co oznacza, że strategia pracy z pacjentem jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta, uwzględniając łączenie najskuteczniejszych technik i strategii pomocy psychologicznej z różnych nurtów psychoterapii (szczególnie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, nurtów humanistycznych oraz terapii schematów).

Przez wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów - m.in. zajęcia dla studentów psychologii w ramach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz dla przyszłych trenerów w ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy realizacji studiów podyplomowych Akademia Trenera.

Drugim obszarem zainteresowań jest praca trenerska. Jako trenerka prowadziła liczne zajęcia psychologiczne, terapeutyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także treningi interpersonalne i szkolenia.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Psychoterapii Integracyjnej nr 39 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej poświadczający ukończenie Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów akrydetowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 4 - letnia Profesjonalna Szkoła Psychoterapii (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Rekomendacja I stopnia - trener warsztatu umiejętności społecznych nr I 293 wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Roczny Kurs Psychoterapii Indywidualnej i Poradnictwa (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków)
 • Studium Umiejętności Pracy z Grupą (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Szkoła Letnia Analizy Transakcyjnej - I, II, III stopień (Pracownia Psychologiczna Spotkanie, Poznań)
 • Test 101 z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association)
 • Introduction to Somatic Experiencing (Pracownia Psychoedukacji i Terapii Plus PTP, Wrocław)
 • Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka. Szkolenie dla psychoterapeutów i psychiatrów (Centrum Terapii Dialog)
 • Praca z Traumą Rozwojową i Emocjami Zatrzymanymi w Strukturach Ciała (Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing)
 • Techniki Wyobrażeniowe w Terapii Schematu (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Studium Podyplomowe: Psychologia w Zarządzaniu (UAM, Poznań)
 • Związki Miłosne: Jak prowadzić psychoterapię, by ich nie uszkodzić (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków)
 • Moi Rodzice Rozwodzą Się - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Seminarium: Nałogowe Zachowania Jako Narastający Problem Wśród DDA (w tym: Program Terapii Dla Kobiet z Bulimią oraz Podejmowanie Zachowań Ryzykownych)
 • Program Wspierania Rodziny, Część 1 i 2: Pomoc Rodzicom w Rozwijaniu Umiejętności Wychowawczych (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Diagnoza i Pierwsza Interwencja w Przypadkach Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań)
 • Skrzynka z Narzędziami: Przegląd Technik i Procedur Terapeutycznych Stosowanych w Leczeniu Zachowań Agresywnych (Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa)
 • Konferencja: Dziecko z FAS. Poznać, Zrozumieć, Pomóc (Bnin, 2008)
 • Forum: Terapia Systemowa Dzieci (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie: integracyjny model pracy z parami, strategia pracy nad zdradą, strategia pracy z kłócącą się parą (Fundacja ETOH, Warszawa)


Współautorka publikacji:

Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.).Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.

Korczak-Urban, A., Szymańska, K., Zakamarska, K., Żytkowiak-Braciak, W. (2011). Program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W: Żukiewicz A. (red.). Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska