Komunikacja w zawodzie prawnika

szkolenia psychoedukacyjno - rozwojowe

  1. Cel szkoleń
  2. Szkolenie 1: Komunikacja - narzędziem budowania długotrwałych relacji z klientami.
  3. Szkolenie 2: Diagnozowanie i rozwiązywanie nieporozumień komunikacyjnych w relacji z klientem.
  4. Trenerzy prowadzący

1. Cel szkoleń

Celem szkoleń będzie rozwijanie i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kominikacji interpersonalnej. Pośród wielu merytorycznie dobrze przygotowanych prawników, to kompetencje społeczne w znacznej mierze stanowia podstawę wyboru dokonywanego przez klientów.

Kładąc nacisk na wzrost umiejętności praktycznych, szkolenia zostanie przeprowadzone w oparciu o przykłady, symulacje, studium przypadku oraz doświadczenia zawodowe uczestników, które podparte będą ze strony trenerów wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk psychologicznych w komunikacji.

2. Szkolenie 1: Komunikacja - narzędziem budowania długotrwałych relacji z klientami.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o stylach komunikacji - rozpoznawaniu ich i klienta i umiejętnym kierowaniu rozmową. pozyskają wiedzę o najwazniejszych narzędziach psychologicznych pomagających nawiązywac dobre i trwałe relacje z klientami.

Będziemy równiez rozmawiać o wpływie komunikacji niewerbalnej na wizerunek oraz o zasadach dobrej komunikacji, roli rozumienia perspektywy drugiej osoby oraz o korzyściach i ograniczeniach "wchodzenia w czyjąś skórę"

3. Szkolenie 2: Diagnozowanie i rozwiązywanie nieporozumień komunikacyjnych w relacji z klientem.

Celem szkolenia bedzie rozwijanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z klientem oraz dostarczenie widzy na temat barier komunikacyjnych i przyczynach niepowodzeń w nawiązywaniu dobrej współpracy z klienem.

Szkolenie oparte zostanie o wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy będą poznawać dzięki przykładom dostarczonym przez trenerem i superiwzji - czyli pracy na doświadczeniach uczestników.

Na szkolenia zostaną omówione częste błędy w komunikacji z klientem. Zostaną zaproponowane techniki wyjaśniania nieporozumień i przywracania efektywnej komunikacji.

Będziemy zajmowali się rozmowami z tzw. "trundym klientem" (m.in. klient krytyczny, klient natarczywy, klient w sytuacji kryzysu emocjonalnego) i budowaniem płaszczyzny porozumienia w trudnych sytuacjach.

5. Trenerzy prowadzący

Katarzyna Grabiec

Opis - kliknij by zapoznać się z kwalifikacjami trenera


Magdalena Marzec

Opis - kliknij by zapoznać się z kwalifikacjami trenera


ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska