psychoterapia dzieci i młodzieży

"Od najmłodszych lat uczymy się i jesteśmy uczeni, jak kontrolować i opanowywać siebie, jak wpływać na własny charakter, jak manipulować sobą, by podobać się i spełniać oczekiwania innych ludzi.
Znacznie mniej uwagi poświęcamy rozwijaniu umiejętności bycia sobą i realizacji siebie.
Często zapominamy lub jeszcze nie wiemy o tym, że SŁABY KONTAKT Z SAMYM SOBĄ utrudnia lub uniemożliwia efektywne wpływanie na siebie, a ściślej mówiąc przeszkadza w kierowaniu własnym życiem,
w stawaniu się autorem swego życia" Jerzy Mellibruda
  Jeśli Państwa dziecko:

 • Często wchodzi w sytuacje konfliktowe i nie potrafi ich rozwiązać
 • Jest wycofane, cierpi z powodu braku kolegów
 • Skarży się na nieuzasadnione medycznie dolegliwości fizyczne
 • Nie potrafi zaadaptować się w nowym miejscu
 • Ma kłopoty w radzeniu sobie z „trudnymi” emocjami: złością, strachem, smutkiem, zazdrością
 • Nie akceptuje reguł i zasad, nie potrafi czekać na swoją kolej, sprawia trudności wychowawcze
 • Przejawia niepokojące zachowania – tiki, napady agresji
 • Nie może zasnąć lub budzi się w nocy
 • Jest rozdrażnione, ma trudności z koncentracją, odczuwa trudny do zrozumienia lęk
 • Odmawia spożywania posiłków
 • Niepokojąco dużo czasu spędza przed komputerem lub w Internecie
 • Nie potrafi zrozumieć i nazwać tego, co się z nim dzieje
 • Znajduje się w trudnej sytuacji (choroba w rodzinie, śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka itd.)


Proponujemy zajęcia indywidualne, które pomogą mu lepiej zrozumieć jego emocje oraz pozwolą na wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Rodzicom oferujemy konsultacje, w trakcie których mogą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące metod wychowawczych, dowiedzieć się jak wspierać naturalny rozwój swojego dziecka, oraz znaleźć lepszy sposób na zbudowanie z nim stabilnej i bliskiej więzi.
Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy BLIŻEJ Ciebie

Psycholog Katarzyna Grabiec Psycholog Marta Karbowa-Płowens Psycholog Maria Stefańska Psycholog Monika Jańczak Psycholog Magdalena Krawiarz Psycholog Tomasz Grabiec Psycholog Natalia Rucińska-Wojtkowiak Psycholog Magdalena Nowojska